Mail verzonden op 29-1-2008

 

Samen strijden voor een gezonde GGZ

 

Beste vakgenoot of anderszins betrokkene bij de geestelijke gezondheidszorg,

 

Een week geleden verzonden we aan bekende vakgenoten een mail waarin we hulp vroegen bij het opkomen voor ons vak. We hebben diverse reacties gehad, waarvoor onze hartelijke dank. In bijgaand schrijven gaan we in op een aantal zaken die uit de reacties naar voren kwamen. Zo was er behoefte aan meer duidelijkheid over het precieze doel en het kader van ons initiatief. We hopen dat jullie bijgaand stuk willen lezen. Hopelijk raken jullie erdoor geinspireerd.

 

Stuur deze mail gerust weer door naar mensen die je kent uit het vak en die zich erdoor aangesproken

zouden kunnen voelen.

 

Je kunt je reactie sturen naar ons email adres.

Als het kan graag voor 7 februari zodat we je reactie kunnen meenemen in het eerste gesprek dat we begin februari hebben met de journalist van het NRC.

 

Alvast bedankt,

 

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons & Co Klaver

 

N.B. Deze mail is verzonden naar dezelfde mensen als een week geleden + de mensen waarvan we een reactie hebben gekregen + De Vrije Psych + comité Stop Afbraak Psychotherapie + Ondernemingsraad GGZ Oost Brabant (initiatiefnemer manifest 'Genoeg is Genoeg')

 

Bijlage:

Een gezonde GGZ (versie 29-01-2008)