Mail verzonden op 3-2-2008

 

Fw: Uitnodiging themadag

 

Geachte collega,

 

Ga je ook mee naar deze dag (zie onderstaande mail)? Ik heb me al ingetekend. Al jaren geleden tekende ik het manifest 'Zorg Geen Markt', de laatste tijd begrijp ik nog beter waarom. Ik denk dat deze dag een goede mogelijkheid biedt om een GGZ-breed verzet van de grond te tillen.

 

Ik verzend deze mail naar alle mensen die tot nu toe actief gereageerd hebben op de NRC-actie van Thijs Emons, Co Klaver en ondergetekende.

 

Groet

Fred Leffers

 

----- Original Message -----

From: "Agnes Kant"

Sent: Monday, January 28, 2008 11:50 AM

Subject: Uitnodiging themadag

 

Den Haag, 28 januari 2008

 

Geachte initiatiefnemers van het manifest,

 

Ons manifest "De zorg is geen markt" is inmiddels door 13.000 mensen uit de zorg ondertekend. Daarmee verzetten wij ons tegen de ingevoerde marktwerking in de zorg. Juist op het gebied van de zorg zet dit kabinet echter de ingeslagen weg van de marktwerking onverminderd voort. Denk aan het ongewijzigd laten van de nieuwe zorgverzekeringswet, de invoering van marktwerking in de thuiszorg en de uitbreiding van de diagnose behandelcombinaties (DBC's) in de ziekenhuissector en de GGZ.

 

Een sterke tegenbeweging om deze ontwikkeling te keren, blijft dus van groot belang. Na de acties van de huisartsen enkele jaren geleden was het in 2007 de thuiszorg die zich liet horen in Den Haag. Het actiecomitť Zorg geen Markt organiseerde samen met de vakbonden twee grote manifestaties tegen de marktwerking in de thuiszorg.

 

De gevolgen van de marktwerking en de bureaucratie in de zorg worden steeds duidelijker. Daarom willen wij op zaterdag 15 maart een landelijke themadag Zorg organiseren. In de Nieuwe BuitensociŽteit in Zwolle (Stationsplein 2), van 10.00 tot 16.00 uur. Het doel is om vast te stellen waar het mis gaat en hoe we dat kunnen voorkomen.

 

Wat zijn de gevolgen van de marktwerking op: de bureaucratie, de kwaliteit, de toegang tot de zorg, de kostenontwikkeling, de aandacht voor preventie? Hoe pakken de aanbestedingen in de thuiszorg uit op de kwaliteit van de zorg en wat zijn de gevolgen voor het personeel? Kunnen we voldoende personeel vasthouden in de ouderen- en gehandicaptenzorg met de toenemende werkdruk, de bureaucratie, de verslechtering van de arbeidsomstandigheden en een groeiend gevoel van onmacht niet die zorg te kunnen geven die nodig is? Leidt de DBC tot nieuwe bureaucratie en bedreigt het de privacy van patiŽnten? Is de rust teruggekeerd in de huisartsenzorg? Hoe zit het met de macht van de zorgverzekeraar, gaat deze meer op de stoel van de zorgverlener zitten? Dit zijn allemaal vragen die aan de orde kunnen komen op 15 maart.

 

Agenda van de dag

 

10.00 Inloop

10.30 Welkomstwoord en beschouwing politieke stand van zaken door Agnes Kant

11.00 Themagroepen: Ziekenhuiszorg, Eerstelijn, Preventie, GGZ, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Wmo, Farmaceutische Zorg.

13.00 Lunch

14.00 Presentatie themagroepen

15.00 Discussie met forum en zaal

15.45 Samenvatting en conclusies

16.00 Borrel

 

U kunt zich inschrijven via de site van Zorg Geen Markt.

Geeft u daar ook op aan welke themagroep u wilt deelnemen. De deelname is gratis. Ik hoop dat we op 15 maart in groten getale samen verder kunnen werken aan een verdieping, verbreding en versterking van onze kritiek, verzet en alternatieven.

 

Met vriendelijke groet,

Agnes Kant

 

Voor meer informatie:

Ineke Palm (06)51111073

Maarten Hijink (070)3183804 of (06)14855465