Mail verzonden op 19-2-2008

 

Samen strijden voor een gezonde GGZ

 

Beste collega,

 

Allereerst (alsnog) bedankt voor jouw reactie op onze oproep om bij te dragen aan het opkomen voor ons vak. We hebben enkele tientallen reacties ontvangen, die allen ons initiatief ondersteunden. Daarbij viel op dat veel mensen zich aangesproken voelden door de in hun ogen positieve benadering en constructieve toon. Ook de bescheidenheid van veel reacties was opvallend. Velen ondersteunen het initiatief van harte maar zien voor zichzelf geen actieve rol omdat ze vinden dat ze het probleem niet helder genoeg kunnen verwoorden. Daarnaast speelt ook angst een rol (met name in de grote instellingen). Niettemin hebben 11 mensen uit 5 instellingen en uit het vrijgevestigde circuit zich bereid verklaard om mee te werken aan een interview door de journalist van het NRC. Wij zijn daar heel blij mee en willen de mensen om wie het gaat alvast van harte bedanken.

 

Gisteravond hebben we de journalist gesproken. Dat was een prettig gesprek waarin we ons verhaal hebben kunnen doen. Hij heeft aangekondigd in de komende weken mensen te gaan benaderen die hij wil interviewen. Daarbij zal hij waarschijnlijk keuzes maken en wellicht niet iedereen benaderen. Maar we hebben vertrouwen in zijn streven om een goed verhaal neer te zetten. Naar verwachting zal dat verhaal over ongeveer 3 tot 4 weken in NRC Handelsblad verschijnen. We laten het weten als de concrete verschijningsdatum bekend is.

 

En wie weet wat daarna nog allemaal volgt....

 

Hebben jullie de conclusies van het rapport Dijsselbloem over het onderwijs gelezen? Helemaal van toepassing op de GGZ. In het kader van de efficientie zouden wij tegen de politiek willen zeggen: pas de hervonden wijsheid als het gaat om het onderwijs ook maar gelijk toe op de GGZ. Dat scheelt een hoop ellende en spaart vast ook veel kosten.

 

Tot zover, we houden jullie op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Co Klaver en Thijs Emons,

Fred Leffers