Mail verzonden op 24-5-2008

 

Belangrijke enquete over de GGZ

 

Beste GGZ-collega,

 

Het wetenschappelijk bureau van de SP houdt in samenwerking met het comité 'Zorg Geen Markt' een grote enquête onder GGZ medewerkers. Het doel van de enquête is om feitelijke gegevens te verzamelen over de actuele problemen in de GGZ. Aan de hand van de resultaten zal vervolgens geprobeerd worden de GGZ hoger op de politieke agenda te krijgen.

 

Belangrijk is dat zo veel mogelijk collega's de vragenlijst invullen want alleen bij een hoge respons leggen de resultaten ook echt gewicht in de schaal. Vandaar het verzoek om dit bericht, voorzien van een persoonlijke aanbeveling, door te sturen naar je collega's.

 

Nadere informatie over de enquête is te vinden in bijgevoegde brief.

 

Zie voor het invullen van de enquete de site van Zorg Geen Markt.

 

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers

 

N.B.

Binnenkort zal het langverwachte NRC artikel over de GGZ verschijnen. Het heeft zo lang geduurd vanwege ziekte van de journalist maar ook omdat hij het grondig heeft aangepakt. Hij heeft vele mensen gesproken uit diverse instellingen. Het resultaat komt er dus aan! Tot slot wil ik je attenderen op het recent verschenen opinie artikel ‘Marktwerking ontzielt GGZ’. Klik hier om het te lezen.

 

Bijlage:

Brief GGZ enquete