Mail verzonden op 30-5-2008

 

Hulp gevraagd bij GGZ enquete

 

Geachte collega,

 

Graag wil ik je nogmaals attenderen op de grote GGZ enquete die momenteel gaande is. Uiteraard hoop ik dat je die al hebt ingevuld of dat je dat nog gaat doen. In dat geval alvast mijn hartelijke dank daarvoor.

 

Maar je kunt nog meer doen! Mijn vraag aan jou is namelijk of je zou willen proberen om onderstaand bericht op de internet- of intranetsite van jouw organisatie geplaatst te krijgen. In een aantal instellingen is dat al gelukt en dat levert veel extra respons op. Voor zover wij weten staat het onderzoek in jouw instelling echter nog niet op de site. Je zou ons enorm helpen als je onderstaande tekst, met de brief als bijlage, mailt naar de afdeling Communicatie met het verzoek om het op de site te zetten. Je zou er bij kunnen zeggen dat dat bij andere instellingen (b.v. GGNet) ook gebeurd is omdat het simpelweg nieuws is.

 

Ik zou je enorm dankbaar zijn als je het zou willen doen. Er is dan wel enige haast bij zodat je collega’s nog de kans hebben om binnen de gestelde termijn (liefst voor 15 juni) te reageren. Mocht je het niet aan willen of durven, voel je dan vrij om mijn verzoek naast je neer te leggen.

 

Actiegroep Zorg Geen Markt houdt GGZ enquête

Zoals u wellicht weet houdt het comité Zorg Geen Markt, in samenwerking met het wetenschappelijk bureau van de SP, momenteel een grote enquête onder GGZ medewerkers. Het doel van de enquête is om feitelijke gegevens te verzamelen over de actuele problemen in de GGZ. Aan de hand van de resultaten zal geprobeerd worden de GGZ hoger op de politieke agenda te krijgen. Het gewicht van de enquête neemt toe naarmate meer mensen de vragenlijst invullen! In bijgaande brief kunt u meer lezen over de achtergronden en over hoe u kunt meedoen.

 

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, GZ-psycholoog bij GGNet, namens actiegroep Zorg geen markt

 

Bijlage:

Brief GGZ enquete