Mail verzonden op 26-6-2008

 

Psychotherapeut wil ook een keer naar de wc

 

Beste collega,

 

Het langverwachte artikel over de GGZ heeft afgelopen zaterdag dan eindelijk in de NRC gestaan. Een kopie is bijgevoegd.

 

Het artikel heeft bijna een half jaar op zich laten wachten. Zowel door ons als door degenen onder jullie die er aan mee hebben gewerkt, is er veel tijd in geinvesteerd. Gezien die investering oogt het resultaat in eerste instantie wat teleurstellend. Vanzelfsprekend hadden wij liever gezien dat er meer aandacht was geweest voor analyse en achtergronden. Verder zijn we niet gelukkig met de titel en met de foto. Ook de onnadenkende en onjuiste uitspraak van Jos de Beer, directeur van GGZ Nederland, over de zak met geld maakt ons niet blij. Aan de andere kant wordt zo wel goed duidelijk hoe wij (niet) vertegenwoordigd worden.

 

Waarmee wij wel heel ingenomen zijn, is de bijdrage van onze geneeskundig bestuurder Kees Lemke aan het artikel. Binnen onze instelling GGNet draagt zijn optreden bij aan een nieuwe vorm van gezamenlijkheid. Door de problemen open te benoemen, ook naar buiten toe, vind je elkaar weer terug in plaats van dat je tegenover elkaar komt te staan. En als je als medewerkers ziet dat de baas voor je strijdt, dan krijg je met recht een hart onder de riem gestoken. Dat was ook zijn reden om mee te doen, naast zijn streven om de ban van de stilte rondom de desastreuze gevolgen van de stelselwijziging te doorbreken. Wij hopen dat het goede voorbeeld van Kees Lemke, om openheid van zaken te geven, andere bestuurders zal inspireren om hetzelfde te doen. Als het bij GGNet kan, kan het elders ook. Een half jaar geleden hadden wij echt niet gedacht dat dit binnen onze instelling mogelijk zou zijn.

 

Ons opinieartikel waarmee het destijds allemaal begon, is uiteindelijk niet geplaatst. De opinieredactie vond het te weinig toevoegen aan het artikel wat afgelopen zaterdag in de krant heeft gestaan... terwijl de journalist de suggestie had gewekt dat het opinieartikel samen met zijn artikel geplaatst zou kunnen worden. Maar niet getreurd, we gaan het artikel nu aan andere kranten aanbieden.

 

Hoewel het doel waarmee we destijds begonnen is bereikt (journalistieke aandacht voor de problemen binnen GGZ-instellingen), valt er zeker het een en ander aan te merken op het artikel van afgelopen zaterdag. Gelukkig maar. Want eigenlijk hopen we dat het artikel navolging krijgt. Dat het jullie bijvoorbeeld stimuleert om zelf in de pen te klimmen of je stem anderszins te laten horen.

 

Het moge duidelijk zijn: wij gaan door met onze strijd voor een gezonde GGZ en we hopen jullie ook!

 

Dank voor al jullie meedenken en meedoen.

 

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

 

Bijlage:

Het NRC artikel (PDF)