Mail verzonden op 30-6-2008

 

GGZ enquete kan ook in 15 minuten ingevuld!

 

Geachte collega,

 

De grote enquête van de actiegroep ‘Zorg Geen Markt’ over de gevolgen van de marktwerking in de GGZ loopt nog door tot 15 juli. Mag ik nog een keer jouw hulp vragen?

 

Het blijkt namelijk dat veel mensen die dat op zich wel zouden willen doen, de enquête nog niet hebben ingevuld. Zij worden afgeschrikt door de opmerking dat het invullen 60 minuten of meer in beslag kan nemen. Maar dit geldt alleen als je alles invult en overal voorbeelden geeft! Voorbeelden hebben we inmiddels echter wel genoeg, want de ruim 4200 mensen die de vragenlijst al invulden deden dat uitgebreid met veel voorbeelden en tijdsschattingen. Wat nu vooral belangrijk is, is dat de respons die al zeer hoog is nog verder omhoog gaat. Hoe meer reacties hoe krachtiger het signaal naar de politiek.

 

Ik wil je dan ook vragen deze mail weer door te sturen naar zoveel mogelijk van je collega’s met de vraag of zij alsnog de enquête zouden willen invullen.

 

WERKT U IN DE GGZ EN HEEFT U DE ENQUÊTE NOG NIET INGEVULD VANWEGE DE TIJD DIE HET U KOST?

Realiseert u zich dan dat u ons ook enorm helpt als u alleen de meerkeuze items invult. U kunt dan binnen 15 minuten klaar zijn.

 

Zie voor de enquête de site van Zorg Geen Markt.

 

Wij danken u voor uw medewerking!

 

P.S. Intussen is er in GGZ-land al van alles gaande. Komt u op dinsdag 1 juli ook naar het Binnenhof? Voor meer informatie zie www.zorggeenmarkt.nl. Daar vindt u ook de tussenrapportage van de enquête.

 

Met vriendelijke groet,

 

dr Ineke Palm, wetenschappelijk Bureau SP, 0651111073,

ir. drs. Fred Leffers, GZ-psycholoog bij GGNet,

drs Veronique van Egmond, freelance GZ-psycholoog/orthopedagoog,

Spencer Zeegers, beleidsmedewerker GGZ Oost Brabant;

Allen namens de actiegroep ‘Zorg geen markt’