Mail verzonden op 31-7-2008

 

GGZ artikel in de GPD-pers

 

Beste collega,

 

In onze vorige mail, van 8 juli, kondigden we aan om door te gaan met onze inspanningen om de problemen in de GGZ voor het voetlicht te krijgen. Over onze verdere plannen horen jullie op een later moment meer.

 

In de afgelopen weken heeft de ggz in de kranten veel aandacht gehad. Zo is er een uitgebreid artikel verschenen in de GPD pers (de regionale kranten). Een aantal onder jullie heeft hier aan meegewerkt. Deels dezelfde mensen als bij het NRC artikel, deels andere mensen. Het is goed dat op deze manier zichtbaar wordt dat de problemen breed gedeeld worden. We willen een ieder weer bedanken voor zijn of haar bijdrage!

 

In de bijlage vinden jullie de versie van het artikel zoals die in De Stentor heeft gestaan.

 

Wij vonden het verheugend om te merken dat het, nu er eenmaal een basis ligt, goed mogelijk is om binnen enkele dagen een artikel in de krant te krijgen waarin diverse mensen uit diverse instellingen worden geciteerd. Dat alleen al is winst.

 

Verder hebben jullie misschien het e.e.a. opgevangen van de aandacht die er in de NRC is geweest voor PsyQ en de reacties die dat heeft opgeroepen. Ook hierover zullen we nog mailen. Voor wie er nu al iets van wil weten, klik hier.

 

Jullie horen nog van ons!

 

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

 

Bijlage:

GGZ onder zware druk