Mail verzonden op 31-8-2008

 

Commotie rond PsyQ

 

Beste collega,

 

In onze vorige mail, van 31 juli, kondigden we aan terug te zullen komen op de commotie rond PsyQ. We hebben daar tot nu toe mee gewacht vanwege de vakantieperiode en omdat we wisten dat er nog een artikel in de Volkskrant zou komen. Nu het einde van de vakantieperiode daar is en ook het artikel in de Volkskrant is verschenen, wordt het tijd jullie te mailen.

 

In de afgelopen weken hebben zowel NRC Handelsblad als De Volkskrant aandacht besteed aan PsyQ. Tevens verscheen in NRC Handelsblad een reactie van Jan Derksen. In de bijlage treffen jullie deze artikelen aan.

 

Met name het artikel in NRC Handelsblad van 19 juli heeft nogal wat stof doen opwaaien. Velen lazen het als een infomercial van PsyQ waarin een misleidende voorstelling van zaken werd gegeven. Wat je er verder inhoudelijk ook van vindt, de commotie rond PsyQ laat goed zien waar marktwerking toe leidt. Het streven om het marktaandeel te vergroten vertaalt zich in een enorme profileringsdrang. Collega-instellingen waarmee vroeger werd samengewerkt, worden nu afgekraakt. En de patient is de dupe, zoals Jan Derksen terecht schrijft.

 

Intussen zijn wij druk bezig met het opzetten van onze website, die als doel heeft het bieden van informatie en inspiratie voor al die collega's die willen opkomen voor hun vak. Jullie horen hier op korte termijn meer over.

 

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

 

Bijlagen:

NRC Handelsblad 19 en 21 juli

Reactie Jan Derksen

Volkskrant 18 augustus