Mail verzonden op 7-9-2008

 

DBC’s dwingend opgelegd

 

Beste collega,

 

Bijgaand zenden we jullie het betoog van Marjolijn Februari in de Volkskrant van 30 augustus, getiteld ‘Je kunt nergens meer veilig heen met je geestelijke problemen’. Met dank aan collega’s Kaspar Mengelberg en Marijke Prins, die ons op het artikel attendeerden.

 

Enkele weken geleden heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (de toezichthouder op de marktwerking in de zorg) alle bezwaren tegen de tariefbeschikking DBC GGZ ongegrond verklaard. De consequentie hiervan is dat het declareren op basis van Diagnose Behandel Combinaties dwingend wordt opgelegd aan psychiaters, psychotherapeuten en ggz-instellingen. Dit geldt ook voor de praktijken die er op principiele gronden voor hebben gekozen om niet met DBC’s te gaan werken en hun clienten daarom zelf laten betalen. Voldoet men niet aan de DBC eisen, dan wacht de FIOD, althans daar wordt mee gedreigd.

 

In haar betoog gaat Marjolijn Februari in op dit wrange voortvloeisel uit het nieuwe zorgstelsel.

 

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

 

Bijlage(n):

Het betoog van Marjolijn Februari