Mail verzonden op 10-9-2008

 

Nieuwe website: De ggz laat zich horen!

 

Beste collega of anderszins geďnteresseerde,

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat onder druk. Door invoering van marktwerking en Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) nemen bureaucratie en werkdruk toe, terwijl de kwaliteit achteruit gaat. Ook zijn er structurele problemen ontstaan in de financiering van de zorg.

 

Steeds meer hulpverleners zien de teloorgang van hun vak met lede ogen aan. Velen zouden willen opkomen voor het vak maar weten niet zo goed hoe. Anderen voelen zich onmachtig en denken dat ze niets bij te dragen hebben. Of dat het geen zin heeft. Voor al die collega’s is er nu een website:

http://www.deggzlaatzichhoren.nl/

Met deze site en de bijbehorende mailgroep hopen wij collega’s te informeren en te inspireren. In de eerste plaats door hen op de hoogte te houden van relevante publicaties en acties van vakgenoten, maar ook door collega’s die vergelijkbare initiatieven ontplooien met elkaar in contact te brengen. En als zich kansen aandienen om de GGZ in de media te laten horen en zien, dan proberen wij er aan bij te dragen dat die zo goed mogelijk worden benut.

 

Uiteindelijk is het doel dat we ons over de volle breedte van de GGZ er van bewust worden dat het nodig en zinvol is om ons te laten horen. We leveren met zijn allen een waardevolle bijdrage aan de maatschappij en het wordt tijd dat we dat naar buiten toe gaan uitdragen. Zodat we ons niet meer laten uitkleden zoals nu het geval is. En onze mening en deskundigheid gehoord wordt.

 

Wij willen u van harte uitnodigen om lid te worden van onze mailgroep. U kunt zich aanmelden op de website. Ook voor verdere informatie kunt u daar terecht.

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl