Mail verzonden op 23-9-2008

 

Twee heldere artikelen uit De Psycholoog

 

Beste collega of anderszins geïnteresseerde,

 

In het septembernummer van De Psycholoog stonden twee artikelen die ieder op hun eigen manier helderheid bieden in de chaos van het nieuwe zorgstelsel.

 

Het eerste artikel is getiteld ‘Op hol geslagen transparantie – De wondere wereld van de DBC’s (2)’. Daarin legt een tweetal vakgenoten, waaronder onze eigen Co Klaver, nog eens uit wat - naast de privacy en de doorbreking van het beroepsgeheim - de fundamenteel inhoudelijke bezwaren zijn tegen het DBC systeem.

 

Het tweede artikel, getiteld ‘Financiering van de ggz’, geeft een handzaam overzicht van de wijzigingen in de financiering van de ggz.

 

Verder willen we u, wellicht ten overvloede, wijzen op de grote ggz manifestatie die op 25 oktober in Amersfoort gaat plaatsvinden. Komt allen!

Meer informatie vindt u op: www.zorggeenmarkt.nl 


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

Bijlagen:

Op hol geslagen transparantie - De wondere wereld van de DBC's (2)

Financiering van de ggz

 

N.B.

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de mailgroep De ggz laat zich horen. Wilt u zich afmelden voor deze mailgroep, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmeld_start.php