Mail verzonden op 9-11-2008

 

Barsten in het nieuwe zorgstelsel

 

Beste collega of anderszins geďnteresseerde,

 

Het is nu twee weken geleden dat de manifestatie ‘De ggz spreekt!’ plaatsvond. In die twee weken zijn zowel bij ons als bij Zorg Geen Markt vele steunbetuigingen binnengekomen. Daarbij zaten ook goede ideeën voor verdere actie. Jullie horen hier op een later moment meer over. Duidelijk is in elk geval dat de actiebereidheid in de ggz toeneemt. Uitspraken als ‘je doet er toch niks aan’ en ‘die rijdende trein kun je niet stoppen’ horen we steeds minder. De taal wordt actiever en hoopvoller.

 

Intussen verschijnen er barsten in het nieuwe zorgstelsel. De twee artikelen in de bijlage van deze mail getuigen daarvan.

 

Zo stond gisteren op de voorpagina van Trouw het artikel ‘Gegevens patiënt niet veilig voor verzekeraar’. Volgens een onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht is de wettelijke plicht van behandelaars om diagnose informatie te verstrekken aan verzekeraars, in strijd met het Europees mensenrechten verdrag en daarom nietig. Ziedaar een stevige barst in het systeem van de Diagnose Behandel Combinaties. Zo onontkoombaar is dat systeem dus niet. Sterker nog, vroeg of laat zal het worden afgeschaft, daar zijn wij van overtuigd.

 

Twee dagen eerder stond in NRC Handelsblad het artikel ‘Competitie brengt nog geen kwaliteit, ziet CDA’. Uit het artikel blijkt dat het CDA het vertrouwen in de marktwerking aan het verliezen is. Men erkent dat de marktwerking nog weinig fraais heeft opgeleverd, maar wijt dat vooralsnog aan de zorginstellingen en de brancheorganisaties zelf. Kamerlid De Vries: ‘Het ontbreekt de sector blijkbaar aan moed en visie om zelf het heft in handen te nemen, zelf grenzen te stellen en zelf corrigerend op te treden’. Erg jammer dat De Vries niet aanwezig was op de manifestatie. Hij zou daar op zijn wenken bediend zijn. Het is natuurlijk niet zo aardig van het CDA om de schuld voor de negatieve effecten van de marktwerking uitsluitend bij de zorgaanbieders te leggen, maar het is wel positief dat men onder ogen begint te zien dat de effecten van de marktwerking danig tegenvallen en soms zelfs schadelijk zijn.

 

De boodschap moge duidelijk zijn: de houdbaarheid van het nieuwe zorgstelsel is beperkt. De eerste barsten zijn er al. Er is beweging. En dus is er ruimte voor verandering. Maar die verandering komt er alleen als we ons massaal laten horen!


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

Bijlagen:

Gegevens patiënt niet veilig voor verzekeraar

Competitie brengt nog geen kwaliteit, ziet CDA

 

N.B.

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de mailgroep De ggz laat zich horen. Wilt u zich afmelden voor deze mailgroep, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmeld_start.php