Mail verzonden op 21-11-2008

 

GGZ-instellingen besluiten tot bestuurlijke ongehoorzaamheid

 

Beste collega of anderszins geďnteresseerde,

 

De ontwikkelingen gaan snel. Gisteravond, op de ledenvergadering van GGZ Nederland, hebben de ggz-instellingen unaniem besloten om niet mee te werken aan de volgende stelselwijzing die binnenkort op stapel staat: de invoering van Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s). De instellingen weigeren nog langer mee te werken omdat zij de invoering onverantwoord vinden.

 

GGZ Nederland beraadt zich met haar leden over verder te nemen acties. Meer informatie is te vinden op psy.nl:

http://www.psy.nl/nieuws/meer-nieuws/nieuwsbericht/article/ggz-gooit-kont-tegen-de-krib/?no_cache=1&cHash=65bbe49fa8

 

Zie ook het persbericht dat GGZ Nederland vandaag uitgaf:

http://www.ggznederland.nl/index.php?p=242763

 

Eindelijk wordt door onze koepelorganisatie erkend dat de situatie rampzalig is. Vorige week al kaartte voorzitter Marleen Barth in de Volkskrant de wurgpraktijken van de zorgverzekeraars aan (zie bijlage). Nu gaat GGZ Nederland, daartoe aangezet door de leden, nog een stap verder en kiezen ze voor een ramkoers met het ministerie. Het gaat hier om een cruciale stap. Eindelijk maakt de GGZ een vuist. Het is nu zaak dat alle handen ineen worden geslagen en dat we met zijn allen een gezamenlijk front gaan vormen. Wordt zeker vervolgd! Met Zorg Geen Markt zijn we al aan het nadenken over een grote actie in 2009.

 

Iets anders wat jullie nog tegoed hadden (zie bijlage) is een opinieartikel wat is geschreven naar aanleiding van de manifestatie De ggz spreekt. Het gaat in op de enorme kloof tussen werkvloer en beleidsmakers zoals die tijdens de manifestatie voelbaar was, en op de gevolgen daarvan: de ontwrichting van de ggz.


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl 

 

Bijlagen:

Verzekeraars gedragen zich als oligarchen (Volkskrant)

Stop de ontwrichting van de ggz (Dagblad van het Noorden)