Mail verzonden op 30-11-2008

 

Onderzoek vraaggerichtheid GGZ

 

Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

 

Onderstaand tref je een oproep aan van Elise Posma. In het kader van haar masteropleiding ďSociale vraagstukken: interventies en beleidĒ aan de Universiteit Utrecht doet zij onderzoek naar de vraag op welke manier GGZ-organisaties mogelijkheden dan wel beperkingen ondervinden om vraaggericht te kunnen werken. Wij ondersteunen haar onderzoek van harte omdat het hier gaat om een neutrale evaluatie van het huidige beleid.

 

Intussen zijn wij hard aan het nadenken over vervolgacties. Er zijn al concrete plannen in de maak, waarover later meer. Eind deze week komen we, onder de vlag van Zorg Geen Markt, met diverse vakgenoten bij elkaar (waaronder zowel vrijgevestigden als mensen uit ggz-instellingen) om verdere acties in de steigers te zetten. Mocht je daar nog ideeŽn over hebben, dan houden wij ons aanbevolen.

 

Tot slot willen we je wijzen op het artikelenarchief op onze site. Daarin staan diverse publicaties die in de afgelopen weken zijn verschenen. Omdat we voorzichtig met je mailbox willen omgaan, hebben we ze niet allemaal gemaild. Mocht je nieuwsgierig zijn, kijk dan op:

http://www.deggzlaatzichhoren.nl/artikelenarchief_start.php


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

 

Als u het overheidsbeleid van de GGZ vanaf nu zou bepalen, wat zou u dan willen zeggen?

 

Op deze vraag wil ik graag uw antwoord horen. In mijn masteronderzoek aan de Universiteit Utrecht doe ik onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen die GGZ-professionals ervaren om vraaggericht te werken in de huidige beleidscontext. Wat betekenen ontwikkelingen als marktwerking, DBC-registraties, concurrentie en efficiŽntie voor de mogelijkheid om daadwerkelijk aan te sluiten bij de individuele vraag van cliŽnten?

 

Doel

Wetenschappelijk onderzoek naar de ervaren mogelijkheden en beperkingen van vraaggerichtheid in de huidige beleidscontext is nog in beperkte mate voorhanden. Bovendien beperkt de literatuur zich veelal tot wetenschappers, critici en/of (politieke) bestuurders die hierover de nodige debatten aangaan. Maar juist u als professional kunt hierin veel betekenen door uw visie kenbaar te maken vanuit uw ervaringsdeskundigheid. Daarmee is het doel van dit onderzoek vanuit uw visie bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke beleidscontext om vraaggericht te kunnen werken.

 

Gezochte personen

U kunt een bijdrage leveren aan dit onderzoek indien u als professional werkzaam bent in de GGZ als:

- therapeut / psycholoog: u heeft (dagelijks) cliŽntcontacten en u diagnosticeert en/of behandelt cliŽnten in kortdurende of langdurende behandelsetting

- manager / leidinggevende: u stuurt (een team van) therapeuten of psychologen aan en u geeft richting aan het beleid van uw organisatie

 

Tijdsinvestering

Deelname aan het onderzoek vraagt geen grote tijdsinvestering. Er wordt eenmalig ťťn interview gehouden. Het interview duurt ongeveer ťťn uur.

De interviews vinden plaats tussen 15 december en 12 januari.

 

Opbrengsten voor u

Deelname aan dit onderzoek is voor u en uw organisatie interessant omdat u de mogelijkheid heeft om een (kritische) reflectie te geven op het hedendaagse overheidsbeleid vanuit uw ervaringsdeskundigheid. U kunt uw stem laten horen. Bovendien levert u een bijdrage aan relevant wetenschappelijk onderzoek. Ook hoort u de ervaringen en ontwikkelingen van andere organisaties omtrent vraaggericht werken en welke mogelijkheden en knelpunten zich hierin voordoen.

 

Meedoen aan het onderzoek

De interviews worden anoniem verwerkt indien u dit wenst. In de bijlage vindt u meer informatie over het onderzoek (o.a. achtergrond, doelstelling en opbrengsten van het onderzoek voor u en uw organisatie).

 

Indien u bereid bent om tijdens een interview van ťťn uur uw visie kenbaar te maken, kunt u contact op nemen met mij om een afspraak te maken. Ook voor vragen over het onderzoek ben ik bereikbaar via:

 

Email: posmaelise@hotmail.com

Telefoon: 06-45759030

 

Alvast hartelijk bedankt.

 

Vriendelijke groet,

Elise Posma

 

 

Bijlage(n):

Meer informatie over het onderzoek

 

N.B.

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de mailgroep De ggz laat zich horen. Wilt u zich afmelden voor deze mailgroep, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmeld_start.php