Mail verzonden op 14-12-2008

 

Kille sanering vraagt om kleur bekennen

 

Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

 

De ggz laat zich horen. Op steeds meer plekken worden hulpverleners ťn bestuurders actief in het opkomen voor onze sector. Het is nodig ook, want de zorgverzekeraars hebben in de afgelopen weken de financiŽle duimschroeven weer verder aangedraaid. In het bijgevoegde opinieartikel, verschenen in Trouw, wordt deze kille sanering aan de kaak gesteld. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag hoe het kan dat dit zo geruisloos plaatsvindt.

 

Toch is het rond de ggz al veel minder stil dan een jaar geleden. Bijna elke week verschijnen er artikelen over de ggz in de krant. Het zijn er inmiddels zoveel dat we ze niet meer allemaal mailen. U kunt ze nalezen in ons artikelenarchief: http://www.deggzlaatzichhoren.nl/artikelenarchief_start.php

 

Ook vanuit de bestuurlijke hoek zwelt de kritiek op het nieuwe zorgstelsel aan. Tegelijkertijd houdt men veelal nog vast aan het ideaal van de marktwerking. Bestuurders worstelen met hun positie. Om er achter te komen hoe de diverse directies nu echt aankijken tegen de problemen zoals die op hun werkvloeren worden gesignaleerd, is de actiegroep Zorg Geen Markt gestart met de actie Kleur Bekennen. Deze actie houdt in dat aan alle ondernemingsraden binnen de ggz wordt gevraagd om hun directies te interviewen over hun visie op het onderzoeksrapport ĎDe ggz ontwrichtí. Zie voor meer informatie: http://www.zorggeenmarkt.nl/materiaal/ggz/

 

Naast de bestuurders van de instellingen komen ook de beroepsverenigingen voorzichtig in beweging. Zo waren wij afgelopen donderdag te gast bij de bestuursvergadering van de sectie GGZ van het NIP, waarbij ook het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd was. Het was een open gesprek waaruit bleek dat een koerswijziging geen utopie is. Men staat open voor de visie van de leden. Als die zich gezamenlijk sterk maken voor een koerswijziging dan komt die wijziging er ook. Vanuit die gedachte zal in de komende weken vanuit Zorg Geen Markt worden onderzocht hoe de actie Kleur Bekennen kan worden verbreed tot de beroepsverenigingen en de verschillende vakgroepen/secties binnen de diverse instellingen. Ook wordt er nagedacht over een grote landelijke (publieks)actie. We houden jullie op de hoogte.

 

De boodschap is duidelijk. Er is in de ggz een beweging van onderaf aan het ontstaan, bestaande uit gepassioneerde professionals die het beu zijn dat hun vak en uiteindelijk hun cliŽnten stukje bij beetje worden uitgewrongen. Hoe krachtiger deze beweging, hoe meer de ggz gehoord zal worden en hoe meer onze bestuurders zich gesteund zullen weten om ook zelf stelling te nemen.

 

Tot slot een kort technisch intermezzo voor de mailgroepleden die Ziggo als provider hebben. Als gevolg van strenge quota-instellingen bij Ziggo hebben diverse leden wiens mailadres eindigt op @home.nl, @casema.nl of @ziggo.nl geen mail van ons ontvangen in de afgelopen periode. Onze excuses daarvoor. Als het goed is, is dit probleem nu opgelost.


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

Bijlage(n):

Is er straks nog iemand die zorgt voor de geest? (PDF)

 

N.B.

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de mailgroep De ggz laat zich horen. Wilt u zich afmelden voor deze mailgroep, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmeld_start.php