Mail verzonden op 10-1-2009

 

Terugblikken en vooruitzien

 

Beste collega of anderszins geïnteresseerde,

 

Allereerst onze beste wensen voor 2009! Wij hopen dat het een jaar zal worden waarin meer en meer collega’s zich gesterkt voelen om op te gaan komen voor hun vak. Zoals Thijs Jansen, mede oprichter van de Stichting BeroepsEer, onlangs verwoordde in Mb magazine: ‘Er is meer dan je dagelijkse werk, ik weet het. Maar als je dat niet langer naar eer en geweten kunt doen, dan moet je er iets mee. […] We weten met elkaar wat er aan de hand is. Daarom verbaast het me zo dat er zo’n hoge mate van lethargie bestaat onder de professionals in de ggz […] We zijn ons bewust van de tekortkomingen, […], maar we zijn heel moeilijk tot actie te bewegen’.

 

De analyse die Jansen maakt, komt grotendeels overeen met de gedachtegang achter ´De ggz laat zich horen´. Vier maanden geleden lanceerden we onze site. Sindsdien is er geen dag voorbij gegaan zonder aanmeldingen voor de mailinglijst. Inmiddels zijn al meer dan 2000 collega’s lid. Wat wij in het afgelopen jaar hebben ervaren, zowel persoonlijk als uit de vele reacties die we krijgen, is dat het energie geeft om op te komen voor het vak. Bovendien hebben de acties van ons en van vele anderen zeker hun effect gehad. Maar de molens draaien langzaam. Veranderingen vinden zelden van de ene op de andere dag plaats en gaan ook nooit precies die kant op die je zou willen. Maar de koers van de tanker die het nieuwe zorgstelsel is, ligt minder vast dan een jaar geleden. Is het je bijvoorbeeld opgevallen dat de mogelijkheid om DBC’s af te schaffen steeds vaker wordt genoemd? Het feit dat deze optie niet meer bij voorbaat wordt weggehoond laat zien dat er ruimte komt.

 

Zoals we al eerder aankondigden: er wordt inmiddels zoveel over de ggz gezegd en geschreven dat we jullie niet meer op elk artikel in ons artikelenarchief (klik hier) zullen wijzen. Een drietal recent verschenen artikelen willen we wel onder jullie aandacht brengen:

 

Ten eerste het eerder genoemde artikel waarin Thijs Jansen wordt geïnterviewd (klik hier). Confronterend, maar ook positief en hoopgevend.

 

Ten tweede een artikel uit de Volkskrant (klik hier), met cijfers van het CBS waaruit nog maar weer eens blijkt dat we niet zo maar wat aanrommelen in de ggz maar dat we een belangrijke maatschappelijke functie vervullen.

 

Ten derde een artikel van Martin van Kalmthout (klik hier), waarop diverse leden van de mailinglijst ons attendeerden. Het artikel maakt nog eens duidelijk wat de essentie is van ons werk en hoezeer het DBC systeem deze essentie miskent.

 

We willen afsluiten met een wijsheid van Loesje (klik hier).

 

In al haar onschuld geeft Loesje hiermee precies weer waar wij uiteindelijk naar streven: een prettig nieuw zorgstelsel, vanuit onderling vertrouwen ontwikkeld door beleidsmakers en professionals gezamenlijk. Wij zijn er van overtuigd dat de beste weg om uit de problemen te komen is: het terugdraaien van de marktwerking en vervolgens het dichten van de kloof tussen beleidsmakers en professionals door ze samen verantwoordelijk te maken voor het ontwikkelen van een beter systeem.

 

Of het bovenstaande nu realistisch is of niet, het maakt wel duidelijk wat je in 2009 van ons kunt verwachten. Momenteel zijn we bezig om de plannen voor 2009 concreet uit te werken. Binnenkort hoor je daar meer over. Datzelfde geldt voor de Actie Kleur Bekennen die eind vorig jaar is gestart en die in de komende weken zijn beslag zal krijgen.  

 

Het moge duidelijk zijn: We gaan in 2009 gewoon verder op het ingeslagen spoor!

 

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wilt u zich afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmeld_start.php