Mail verzonden op 29-1-2009

 

Actie Kleur Bekennen

 

Beste collega of anderszins geďnteresseerde,

 

Deze keer willen we je aandacht vragen voor de Actie Kleur Bekennen. Het doel van deze actie is te onderzoeken hoe de manifestatie ‘De ggz spreekt’ - van 25 oktober vorig jaar - en het daar gepresenteerde rapport ‘De ggz ontwricht’ zijn geland bij de directies van ggz instellingen. Daartoe vragen we de ondernemingsraden om hun raden van bestuur te interviewen. Zodat duidelijk wordt of de bestuurders de geconstateerde problemen (h)erkennen, of zij nog steeds geloven in marktwerking en wat zij denken te kunnen doen aan de problemen zoals die op hun werkvloeren worden ervaren. De actie is opgezet vanuit de actiegroep Zorg Geen Markt. Klik hier voor meer informatie.

 

Dat onze directies kleur gaan bekennen, is hard nodig. Of je nu voor of tegen marktwerking bent, het is duidelijk dat er veel aan de hand is in de ggz. En dus mogen we van onze directies verwachten dat zij een heldere positie kiezen en die communiceren naar de eigen medewerkers en naar buiten. Dit gebeurt nog te weinig. Veel directies durven niet te zeggen wat ze echt vinden, uit angst dat ze hun medewerkers of hun externe partners (zoals verzekeraars) van zich vervreemden. Het punt is dat die vervreemding juist versterkt wordt als men zich niet uitspreekt. En als de standpunten die wel worden ingenomen ook nog eens inconsequent zijn, dan is de verwarring helemaal compleet.

 

Neem het recent verschenen artikel van Jos de Beer, directeur van GGZ Nederland, in het Financieel Dagblad (klik hier om het te lezen). Niets daarin over het ingrijpende besluit dat de leden van ggz nederland op 20 november j.l. namen, namelijk om collectief bestuurlijk ongehoorzaam te zijn als het gaat om de invoering van ZZP's. Wel schrijft hij: ‘Het moet niet verbazen als de sector in het afgelopen jaar meer administrateurs heeft aangesteld dan zorgverleners’. Het is bijna niet te geloven dat onze officiële vertegenwoordiger deze uitspraak doet zonder een spat kritiek te uiten op deze ontwikkeling. Integendeel, het artikel lijkt vooral bedoeld om de beleidsmakers gerust te stellen dat ze het echt wel goed hebben gedaan. De strekking die wij er in lezen is: (1) de dbc’s zijn prima afgezien van wat financiële problemen, (2) de bureaucratie is ook prima want daarmee komen we tegemoet aan de terechte roep om transparantie en (3) wij gaan de zorgverzekeraars alle informatie geven die ze vragen.

 

GGZ Nederland heeft niet alleen ingestemd met het DBC systeem, maar was er zelfs een groot voorvechter van, zo meldt Ronald van den Berg in een ingezonden brief in reactie op De Beer. Maar GGZ Nederland is wel onze branchevereniging! Kortom de visie van GGZ Nederland is in principe de visie van onze directies. Wat betekent dat we onze directies daar op aan kunnen spreken. Dat is precies wat we beogen met de Actie Kleur Bekennen.

 

Het is overduidelijk dat er in de ggz een kloof gaapt tussen de beleidsmakers aan de ene kant en de werkvloer aan de andere kant. Ook weten we inmiddels aan welke kant van die kloof GGZ Nederland staat. Maar waar staan de directies? Sommigen durven kritiek te uiten, anderen zijn enthousiast over het nieuwe zorgstelsel en weer anderen (de meeste) houden zich op de achtergrond. Maar dat laatste kan echt niet meer, gezien de enorme problemen zoals die op de werkvloer worden ervaren. We mogen van onze directies verwachten dat ze zich uitspreken, dat ze stelling nemen.

 

Vandaar dus de Actie Kleur Bekennen. Diverse ondernemingsraden hebben al enthousiast gereageerd en hun medewerking toegezegd. Slechts drie ondernemingsraden hebben aangegeven niet mee te willen werken. Bij de groep die nog twijfelt speelt vooral tijdgebrek en angst een rol, zo bleek onlangs uit een inventariserende belronde. De angst betreft vooral de mogelijkheid dat instellingen door overheid en verzekeraars zullen worden afgerekend op hun uitspraken. Na nadere uitleg (bijvoorbeeld over het feit dat de resultaten geanonimiseerd worden verwerkt) blijkt vrijwel iedereen alsnog bereid om mee te doen.

 

Vandaar dat wij alle ondernemingsraden telefonisch willen gaan benaderen. Een hele klus waarbij we jouw bescheiden hulp willen vragen. Als je bij een ggz instelling werkt, zou je ons dan willen mailen wie de voorzitter van de ondernemingsraad is, hoe wij hem of haar telefonisch kunnen bereiken en wat zijn of haar mailadres is? Let hierbij wel even op het bystander effect en ga er dus niet gelijk van uit dat je collega dit wel zal doen. Je helpt ons er mee op weg en als gegevens meerdere keren binnenkomen: een mailtje is zo gewist.

 

En mocht je nog meer willen doen: Je kunt ook overwegen om samen met een collega je diensten aan te bieden aan de ondernemingsraad en voor te stellen dat jullie het interview met de Raad van Bestuur gaan doen. We hebben namelijk gemerkt dat veel ondernemingsraden tot over hun oren in het werk zitten en het lastig vinden om tijd vrij te maken voor deze actie die ze op zich wel ondersteunen.

 

Hoe je ook meewerkt, hetzij door passief steun te verlenen, hetzij door ons te mailen, hetzij door het interview te doen: Alvast bedankt!


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wilt u zich afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php