Mail verzonden op 28-2-2009

 

Eerstelijnspsychologen met en zonder contracten

 

Beste collega of anderszins geďnteresseerde,

 

Allereerst willen we jullie bedanken voor de vele reacties op onze mail over de Actie Kleur Bekennen. Van de meeste instellingen kregen we diverse keren de gegevens van de OR binnen waardoor we deze gemakkelijker kunnen benaderen. Ook ontvingen wij veel steunbetuigingen voor de actie. Het geeft aan hoe een en ander leeft.

 

Deze keer willen we jullie aandacht vragen voor de eerstelijns psychologische zorg. Ook daar heeft het nieuwe zorgstelsel zijn uitwerking. Niet de DBC's zijn hier het probleem (die worden niet gebruikt), maar de marktwerking zelf en de dominante rol van de verzekeraars. Welke problemen zich zoal voordoen, kun je hier lezen in twee recente artikelen in Psychopraxis.

 

De artikelen laten zien hoe verzekeraars de eerstelijnspsychologen in de tang nemen. Maar ook hoe volgzaam we zijn: en masse bezoeken we de Scott Miller trainingen die de verzekeraar ons oplegt. Daarmee onze professionele autonomie uit handen gevend. Natuurlijk, op zich is er niets mis met het bezoeken van zo’n training. Waar wel iets mis mee is, is het feit dat een zorgverzekeraar dit soort vakinhoudelijke zaken voorschrijft. Dat gaat echt een brug te ver.

 

Het kan anders. Er is een groeiende groep eerstelijnspychologen die er voor kiest om geen contracten af te sluiten. Een aantal van hen heeft elkaar gevonden en wisselt actief ervaringen uit. Onderstaand tref je een oproep aan van deze groep die wij van harte ondersteunen. Zou je de oproep willen doorsturen naar collega’s die werkzaam zijn in de eerste lijn?

 

Tot slot willen we nog eens wijzen op ons artikelenarchief. Je treft daar onder meer een uitgebreid artikel aan uit het Tijdschrift voor Verpleegkundigen over de beroering in de ggz. Hierin komen diverse professionals, de politiek en ook onze site aan bod. Ook staat er een recensie van het boek De mondige patient was er altijd al, waarin wordt afgerekend met de mythe van de mondige patient zoals die aan het eind van de vorige eeuw zou zijn opgestaan. De auteurs laten zien dat de zoektocht van patienten naar (informatie over) goede behandelingen en goede behandelaars van alle tijden is. Waarmee zij onbedoeld een belangrijk argument onderuit halen waarmee de marktwerking in de zorg is gepromoot...


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

 

Eerstelijnspsychologen zonder contracten

 

Wij zijn een groep van psychologen die eerstelijnspsychologische zorg verlenen en dat zonder contracten doen. Wij willen graag contact met zoveel mogelijk collegae die net zo werken of willen gaan werken als wij, en wij willen gezamenlijk opkomen voor verbetering van de situatie in de eerstelijnspsychologische zorg. De mailinglist die wij gebruiken om contact met elkaar te onderhouden wordt beheerd door mw. Jessica Terwiel, email-adres: hetconsult@xs4all.nl. Wie mee wil doen kan zich door middel van een mailtje bij haar aanmelden en wordt dan op de lijst gezet. Wij hopen op veel deelnemers: hoe meer zielen, hoe beter wij kunnen opkomen voor de belangen van psychologen en cliënten.

 

N.B.

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wilt u zich afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php