Mail verzonden op 14-3-2009

 

De illusie van controle in de AWBZ

 

Beste collega of anderszins geļnteresseerde,

 

Vorige keer vroegen we je aandacht voor de eerstelijns psychologische zorg. Deze keer is de AWBZ zorg aan de beurt. Hoewel de curatieve ggz sinds 1 januari 2008 is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet, valt nog altijd een belangrijk deel van de ggz onder de AWBZ, namelijk de niet-curatieve en langdurende zorg.

 

In de afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom de AWBZ. Zo verscheen in de Volkskrant een ontnuchterend artikel over de uit de hand gelopen registratiedrift, die niet oplevert wat zij beoogt: inzicht in de kostenontwikkeling. Twee dagen later publiceerde dezelfde krant een redactioneel commentaar waarin wordt gesteld dat de registratiedrift zelfs mede oorzaak is van het gebrek aan grip.

 

Tot slot bleek uit een artikel in NRC Handelsblad dat ook de politiek inmiddels erkent dat de AWBZ een bureaucratisch monster is geworden. In reactie op vragen van het CDA heeft staatssecretaris Bussemaker toegezegd de registratieverplichtingen te zullen verminderen. Ook al zullen dat niet direct radicale aanpassingen zijn, het illustreert wel dat de ogen van de politici zich langzaam openen. Met dank aan collega professionals Henrieta en haar directeur Michel Wijngaards, die met het vertellen van hun verhaal in de Volkskrant er aan bijdragen dat de praktijk van alledag gehoord en gezien wordt.

 

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php