Mail verzonden op 14-4-2009

 

De fabel van de mier

 

Beste collega of anderszins geïnteresseerde,

 

Allereerst willen we melden dat zich in de afgelopen twee weken bijna 1000 nieuwe leden hebben aangemeld, waardoor het totaal nu ruim boven de 3000 is gekomen. Mocht je hieraan je steentje hebben bijgedragen: bedankt daarvoor! We hopen dat je je collega’s wilt (blijven) wijzen op de site en de mailinglijst.

 

Deze keer staat de fabel van de mier centraal, die op humoristische wijze verbeeldt wat er mis gaat in de ggz. Om de rest van deze mail te kunnen volgen, raden wij je aan eerst even deze fabel te bekijken. Download hier de betreffende powerpointpresentatie, die ons werd toegemaild door een lid van de mailinglijst.

 

Vrijdag 3 april bezochten we het jaarlijkse groepencongres van Roelof Wolters. Het was een ouderwets inhoudelijk congres, vrijwel uitsluitend bezocht door mieren, waar betrokkenheid en professionaliteit nog niet verdrongen zijn door protocollen, verkooppraat en profileringsdrang. Kortom een congres waar je als hulpverlener geïnspireerd van raakt. Kosten: 130 euro. Op 28 mei vindt een heel ander congres plaats, getiteld Marktwerking in de Zorg. Veel mieren zullen er niet zijn. Al was het maar vanwege de kosten: 1200 euro, bijna 10 keer zo veel als het groepencongres. Er komen wel veel politici en aanhangers van marktwerking. Vooral een congres voor de leeuwen dus. Maar zeker ook voor kakkerlakken, vliegen, krekels en uilen. Kijk maar eens op de congressite bij het rijtje sponsors.

 

Een derde congres, op 27 mei, geeft dan toch weer hoop: de Conferentie beleidsgetraumatiseerden. Zeer geschikt voor moegestreden mieren en ouderwetse leeuwen die de mieren gewoon hun werk willen laten doen. Misschien komen er zelfs wel kakkerlakken en krekels die niet meegaan in de maalstroom. Het congres wordt mede georganiseerd door Jos Lamé, bestuurder van de Riagg Rijnmond. Dezelfde Jos Lamé die weigert mee te werken aan de Rotterdamse meldcode die vanuit de politiek wordt opgedrongen. Met als gevolg dat het gemeentebestuur hem nu uit zijn functie wil zetten. In dit artikel lees je er meer over. Wij hebben respect voor de moedige stellingname van Lamé en hopen dat zijn oproep richting collega bestuurders om stelling te nemen tegen de politiek, gehoor krijgt.

 

Tot slot willen we nog wijzen op een nieuwe website, www.meldjezorg.nl, opgezet door het Landelijk Platform GGZ. Het is een meldpunt waar ggz cliënten al hun vragen en klachten over de veranderingen in het zorgstelsel kwijt kunnen. Eind 2010 wordt verslag gedaan aan het ministerie. Mocht je cliënten hebben die in problemen komen door de stelselwijzigingen, bijvoorbeeld omdat ze meer moeten betalen of niet meer de juiste hulp krijgen, wijs ze dan op deze site. Of geef je eigen ervaringen als hulpverlener door.


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php