Mail verzonden op 19-5-2009

 

Onderzoek wijst op contraproductief overheidsbeleid

 

Beste collega of anderszins geïnteresseerde,

 

Eind vorig jaar besteedden we aandacht aan een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar vraaggerichtheid in de GGZ. Het onderzoeksrapport is inmiddels verschenen. Een aantal van jullie is ervoor geïnterviewd en een nog groter aantal heeft zich daartoe bereid verklaard. De belangrijkste conclusie is dat het overheidsbeleid in de praktijk het vraaggericht werken eerder frustreert dan faciliteert. Iets vergelijkbaars komt naar voren uit de recent verschenen Gezondheidszorgmonitor 2009. Uit deze periodieke peiling van de mening van de Nederlandse bevolking over de gezondheidszorg blijkt dat zorginstellingen sinds de invoering van de marktwerking slecht scoren op hoekstenen van diezelfde marktwerking, zoals klantgerichtheid en persoonlijke aandacht. Deze bevindingen hebben geleid tot kamervragen.

 

Het bovenstaande laat zien dat er iets fundamenteel mis is met het nieuwe zorgstelsel. Tijd voor actie dus, om ook de beleidsmakers wakker te schudden. In de komende maanden zal het actiecomité waarvoor we in onze vorige mail een oproep deden, een grote handtekeningenactie gaan organiseren die wordt afgesloten met een landelijke GGZ actiedag. De bemensing van het comité is inmiddels rond. Binnenkort zal een eerste bijeenkomst plaatsvinden waar de lijnen worden uitgezet en de taken verdeeld.

 

Intussen houden wij ons bezig met de afronding van de Actie Kleur Bekennen. Bij deze actie interviewen ondernemingsraden hun directies over hun visie op het nieuwe zorgstelsel. Door hoge werkdruk hebben veel ondernemingsraden hiervoor meer tijd nodig gehad dan voorzien. De verwachting is dat het onderzoeksrapport in de loop van juni zal verschijnen.

 

Tot slot nog iets waar we lang over hebben getwijfeld maar wat we toch gaan doen: jullie om een kleine, geheel vrijwillige, financiële bijdrage vragen. Aanvankelijk investeerden we vooral veel vrije tijd in De ggz laat zich horen, maar inmiddels lopen ook de geldelijke kosten op. Deels is dit het gevolg van het steeds groter groeien van de mailinglijst (inmiddels ruim 3400 leden), waardoor we onder meer een abonnement hebben moeten nemen op een mailserver. Alles bij elkaar zijn we gemiddeld zo’n 80 tot 100 euro per maand kwijt. Mocht je ons financieel (een beetje) willen ondersteunen, dan kun je je bijdrage overschrijven op bankrekening 90.16.72.106 t.n.v. F.C. Leffers te Utrecht. Alvast bedankt! 


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php