Mail verzonden op 14 juni 2009

 

Laat de kracht van beroepstrots spreken

 

Beste collega of anderszins geïnteresseerde,

 

Op 4 juni j.l. verscheen het boek ‘Beroepstrots - Een ongekende kracht’. Dit is de opvolger van het in 2005 verschenen en veelbesproken 'Beroepszeer - Waarom Nederland niet goed werkt'. Het nu verschenen boek signaleert een groeiende beroepstrots onder professionals uit vele sectoren en wil die ontwikkeling ondersteunen en richting geven. In het opinieartikel ‘Laat de kracht van beroepstrots spreken’ beschrijven de redacteuren de strekking van het boek. Ook wij hebben er een bijdrage aan geleverd. Daarin beschrijven we hoe in onze visie de problemen in de GGZ kunnen worden opgelost. Een meer uitgewerkte versie van dit betoog zal verschijnen in het julinummer van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid.

 

Ook in de GGZ is de beroepstrots groeiende. Neem bijvoorbeeld eerstelijnspsychologe Jessica Terwiel. Door op moedige en vasthoudende wijze op te komen voor haar vak geeft zij niet alleen uiting aan haar eigen beroepstrots, maar wakkert zij ook de beroepstrots van anderen aan. Weloverwogen maakt zij de keuze om geen contracten met verzekeraars af te sluiten, eenvoudigweg omdat zij hecht aan maatwerk en kwaliteit. In een recent opinieartikel in Psy beschrijft zij op heldere en toegankelijke wijze haar visie op het nieuwe zorgstelsel. In Psychopraxis verwoordt ze haar ervaringen van de afgelopen jaren.

 

Tot slot willen we jullie van harte bedanken voor de vele donaties die na onze vorige mail zijn binnengekomen. In totaal hebben we 1500 euro ontvangen; voldoende om de komende tijd mee vooruit te kunnen.


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php