Mail verzonden op 30-6-2009

 

Bezuinigingen treffen GGZ

 

Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

 

Het doel van de stelselwijzigingen in de GGZ was om de zorg goedkoper en beter te maken. Nu steeds duidelijker wordt Ė ook voor beleidsmakers Ė dat dit doel niet wordt gehaald en er ook nog eens een economische crisis gaande is, zien we dat het ministerie zich uitsluitend focust op het goedkoper maken van de zorg. Bezuinigen dus.

 

Neem bijvoorbeeld de bezuinigingen op de vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg. Een kwart van de GGZ cliŽnten zal hierdoor het recht op begeleiding verliezen. Dit verhoogt het risico op crisis, terugval en verwaarlozing. Veel professionals maken zich ernstige zorgen. Alleen: zij gaan er niet over. Niet de professional maar een bureaucratisch orgaan (het CIZ) bepaalt welke zorg wordt geboden. Tot welke wantoestanden dit in de praktijk leidt, bleek onlangs uit een Netwerk uitzending. Drie partijen in de kamer zijn nu al voorstander van het afschaffen van het CIZ. Zelfs staatssecretaris Bussemaker vindt dat het indiceren weer veel meer door de professional gedaan moet worden. Maar intussen gaat het bezuinigen gewoon door.

 

Zo kondigde minister Klink onlangs aan dat hij de curatieve GGZ een tariefskorting van 3,5% wil opleggen. Op deze visieloze bezuinigingsplannen is furieus gereageerd. GGZ Nederland sleept Klink voor de rechter vanwege het schenden van afspraken en het voeren van inconsequent en slecht gefundeerd beleid. Ook het NIP neemt stelling, naast diverse bestuurders van GGZ-instellingen die zich geconfronteerd zien met almaar toenemende financiŽle problemen. Intussen zet het kabinet in op meer marktwerking in de GGZ. Terwijl we in de thuiszorg zien tot welke ellende dat leidt. Zie bijvoorbeeld de recente Eenvandaag reportages hierover. Inmiddels is de PvdA om en pleit men voor het terugdraaien van de marktwerking in de thuiszorg. Tegelijkertijd gaat men akkoord met meer marktwerking in de GGZÖ

 

Duidelijk is dat het beleid wat in beton gegoten leek te zijn aan alle kanten rammelt en steeds inconsequenter wordt. Naast chaos creŽert dit ook ruimte voor verandering. Laten we met zijn allen proberen die verandering de goede richting op te duwen!


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php