Mail verzonden op 14-7-2009

 

Zoeken naar een oplossing

 

Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

 

Onlangs verscheen het zomernummer van Maandblad Geestelijke volksgezondheid, met daarin ons artikel ĎHet echec van de marktwerking. Wat zijn de problemen in de GGZ en hoe die op te lossen?í. Je kunt het artikel hier lezen. Het geeft niet alleen een analyse van de problematiek maar schetst ook een oplossing. Het overbruggen van de kloof tussen beleidsmakers en professionals staat daarin centraal.

 

Aan het overbruggen van die kloof willen we ook zelf bijdragen. Zo organiseerden we samen met collegaís en management op 9 juli jl. een werkbezoek voor een delegatie van de Tweede Kamer aan de afdeling waar wij werken: de Polikliniek Volwassenen van GGNet Apeldoorn. Onder anderen de kamerleden Joldersma (CDA) en Bouwmeester (PvdA) maakten kennis met diverse therapievormen en met de algehele werkwijze op de afdeling. Ook werd stilgestaan bij de knelpunten die hulpverleners ervaren in het nieuwe zorgstelsel en werden ideeŽn uitgewisseld over hoe hiermee om te gaan. Daarnaast spraken de delegatieleden met cliŽnten en diens hulpverlener. Aan het eind van de dag gaf men aan een goede inkijk te hebben gekregen in het dagelijks werk en prees men het enthousiasme en de betrokkenheid van de professionals die men op de werkvloer had ontmoet. Natuurlijk vonden we het met zijn allen best spannend om zo in onze keuken te laten kijken. Maar om dat op deze wijze te doen is echt 1000 keer leuker en zinvoller dan het bijhouden van betekenisloze registraties die alleen maar tijd kosten en hoogstens schijntransparantie opleveren.


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php