Mail verzonden op 3-8-2009

 

Het echec van de marktwerking

 

Beste collega of anderszins geïnteresseerde,

 

Op ons MGv artikel Het echec van de marktwerking zijn veel positieve reacties gekomen. Wat wij met dit artikel – maar in feite met onze hele actie – willen doen, is het benoemen en kaderen van problemen die door velen worden ervaren als diffuus en ongrijpbaar. Hiermee willen we collega professionals valideren in hun beleving dat het niet klopt zoals het nu gaat en hen sterken in het opkomen voor hun vak.

 

Ook filosoof Ad Verbrugge biedt zorgprofessionals een taal waarin zij hun eigen situatie kunnen begrijpen. In het augustusnummer van Arts en Auto staat een interview met hem waarin hij op zeer heldere en kernachtige wijze de problemen in de zorg verwoordt. Waar ons artikel specifiek de situatie in de GGZ beschrijft, geeft het interview met Verbrugge het grotere kader weer. Zeer aanbevolen.

 

Tot slot nog een hoopgevende ontwikkeling die we je niet willen onthouden. In de afgelopen twee maanden zijn op Skipr.nl twee kritische columns verschenen van Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland. In de eerste column, getiteld Marktwerking in de zorg is een misverstand, erkent zij dat het huidige systeem aan het vastlopen is. In de tweede column wijst zij op de vele inconseqenties in het GGZ beleid en pleit zij voor het ontwikkelen van een Overkoepelende visie. Zij stelt daarbij dat het ministerie zich aan de werkelijkheid moet aanpassen en niet andersom. Zou Barth brood zien in de oplossing die wij voorstellen in ons MGv artikel? Namelijk beleidsmakers en professionals samen aan het werk zetten om een stelsel te ontwikkelen dat onder beide partijen draagvlak heeft?


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php