Mail verzonden op 21-9-2009

 

Klink en Bussemaker begrijpen het nog niet helemaal

 

Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

 

Op 9 september jl. kwamen dan eindelijk de antwoorden van Minister Klink op de kamervragen van Van Gerven over de GGZ. Samengevat zegt Klink: We gaan door met het systeem, we werken hard aan de doorontwikkeling, het gaat steeds beter, de professionals zijn er vanaf het begin bij betrokken en als individuele professionals invloed willen uitoefenen op de te varen koers dan zijn ze van harte uitgenodigd.

 

Mooi weer spelen vinden wij dat. Want hoeveel individuele kritische professionals achten zich in staat om in eigen tijd te gaan investeren in overlegcircuits waarvan men de doelstelling niet eens deelt? Bovendien wekt Klink niet de indruk dat de stem van de professional voor hem zwaar weegt. Sterker nog, hij beweert dat het geven van voorlichting en het betrekken van de koepelorganisaties hem voldoende zicht geven op wat er in het veld leeft. Maar is dat zo? Lees de reactie van de directeur van GGZ Nederland op ons artikel in MGv er maar op na en oordeel zelf. Ons antwoord staat erachter.

 

Tijd dus voor een krachtig tegengeluid van de professionals! Vanuit Zorg Geen Markt is een GGZ actiecomitť bezig met het organiseren van een handtekeningenactie die wordt afgesloten met een landelijke actiedag. In de komende maanden horen jullie hier meer over. 

 

Intussen gaan in de AWBZ de herindicaties door. Met als gevolg dat een kwetsbare groep cliŽnten de aanspraak op begeleiding verliest. Alle hulde voor bestuursvoorzitter Van Tuijn van RIBW Midden Brabant die als eerste GGZ bestuurder hierover onlangs de noodklok luidde. Een mooie prelude op het rapport van de Actie Kleur Bekennen dat binnenkort verschijnt.


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php