Mail verzonden op 6-10-2009

 

Kritiek op zorgstelsel krijgt steeds meer steun

 

Beste collega of anderszins geďnteresseerde,

 

Op dinsdag 29 september vond op initiatief van de Sectie GGZ van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) een overleg plaats tussen het Algemeen Bestuur van het NIP en een vijftal ‘actiegroepen’ die de professionele kritiek op het nieuwe zorgstelsel verwoorden. Ook wij waren vertegenwoordigd. Het was een levendige en verhelderende bijeenkomst, waarin duidelijk werd dat de kritische geluiden steeds serieuzer worden genomen. Klik hier voor een kort verslag. Twee dagen later verscheen op de site van het NIP het bericht Macht zorgverzekeraars tast beroepsgeheim psychologen aan. Een stap in de goede richting.

 

Een jaar na het rapport De GGZ ontwricht kunnen we constateren dat de kritiek op het nieuwe zorgstelsel steeds vastere grond onder de voeten krijgt. Dat blijkt niet alleen uit de veranderende houding van het NIP maar bijvoorbeeld ook uit de masterscriptie van Nienke van Sambeek, getiteld Sluipend Kwaliteitsverlies in de GGZ. Daarin wordt gesteld dat professionals zich – openlijk dan wel stilzwijgend – zullen blijven verzetten tegen het beleid omdat het hen belemmert om deskundig en ethisch te handelen. Geconcludeerd wordt dat een nauwere samenwerking tussen uitvoerders en bedenkers van beleid noodzakelijk is en dat de overheid moet ingrijpen om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Van Sambeek bevestigt hiermee een belangrijke conclusie van De GGZ ontwricht.

 

Ook het gezaghebbende Centraal Planbureau (CPB) deed dat onlangs, door te stellen dat marktwerking de zorg eerder duurder dan goedkoper zal maken. Men acht de plannen van Klink dan ook niet realistisch. Opnieuw een bewijs dat Klink steeds meer alleen komt te staan in zijn geloof in het huidige beleid. Een beleid gestoeld op wantrouwen en dwang, zoals Marc Chavannes onlangs nog eens scherp uiteenzette in twee columns in NRC Handelsblad: Klink weet iets te goed wat goed voor ons is en Met KlinkFit kiest een Zorgmodule uw pillen.

 

Het moment dat het beleid om gaat komt dichterbij. Voorwaarde is wel dat we met zijn allen stevig aan de bel blijven trekken!

 
Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php