Mail verzonden op 6-11-2009

 

Opkomen voor het vak is echt nodig

 

Beste collega of anderszins ge´nteresseerde,

 

Onlangs werd bekend dat GGZ Nederland het kort geding heeft verloren dat men tegen minister Klink had aangespannen (zie onder meer Psy.nl). De door Klink beoogde tariefkorting gaat dus vrijwel zeker door. Een tegenvaller. Is hiermee het verzet in de GGZ gebroken? Zeker niet. Zo viel in Vrij Nederland van 24 oktober jl. te lezen dat het verzet onder professionals juist toeneemt. In het betreffende artikel Minister Klink onder vuur bekritiseert onder meer de voorzitter van het NIP, Hans Kombrink, het beleid van Klink. Het genoemde meldpunt privacyschending is inmiddels geopend. Ken je voorbeelden, schroom dan niet en geef ze door.

 

Intussen hopen wij dat andere beroepsverenigingen het NIP zullen volgen in het opkomen voor de kwaliteit van het vak. Wie twijfelt of dat wel echt nodig is, zou overtuigd kunnen raken door twee recente artikelen in De Volkskrant. Allereerst De leegte die Big Pharma niet kan vullen. Dit is een recensie van twee boeken die beiden constateren dat psychische problemen steeds meer los van de context worden bekeken, terwijl we weten dat sociale ontwrichting de belangrijkste risicofactor is voor diezelfde problemen. De auteurs laten zien dat de GGZ in toenemende mate op biologische leest geschoeid is, met bij voorkeur voor iedere stoornis een pilletje en een terugdringen van het psychotherapeutische gesprek. Ook tonen zij aan hoe de farmaceutische industrie deze ontwikkeling stuurt en versterkt (zie ook Psy.nl). Bekijk hier een interview met Paul Verhaeghe, een van de auteurs. Het tweede Volkskrant artikel, Klem tussen divan en database, beschrijft hoe GGZ professionals door het DBC systeem in de knel komen met hun beroepsethische principes. Maar ook hoe er geld valt te verdienen als je het met die principes wat minder nauw neemt.

 

Tot slot willen we een pluim uitdelen aan de ondernemingsraad van Centrum Maliebaan. Op Psy.nl valt te lezen hoe deze OR namens het personeel stelling neemt in het fusieproces met Altrecht. Het is wat ons betreft een inspirerend staaltje doe-het-zelf democratie (zie onze vorige mail): niet klakkeloos meegaan in de ontwikkelingen, het management vragen met overtuigende argumenten te komen en als die uitblijven niet akkoord gaan met de fusie.


Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver

www.deggzlaatzichhoren.nl

 

N.B.

Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php