Mail verzonden op 1-12-2009
 
Samen duwen tegen dubbeltjes op hun kant
 
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,
 
In de zorg staan ingrijpende veranderingen op til. Hoe die er precies uit gaan zien en of het verbeteringen of verslechteringen zijn, dat is nog lang niet zeker. Het is daarom belangrijk dat we ons als professionals laten horen, zodat zo veel mogelijk dubbeltjes de goede kant op vallen.
 
Neem bijvoorbeeld de jeugdzorg. Het is hoopgevend dat de politiek steeds meer verantwoordelijkheid neemt voor het in samenhang aanpakken van de problemen in deze sector. Lange tijd hield Rouvoet stelselwijzigingen af, maar nu geeft hij aan het stelsel ingrijpend te willen veranderen. Wij hopen dat zowel beleidsmakers als professionals deze kans grijpen door het nieuwe stelsel gezamenlijk te ontwikkelen. Want ook al heeft bijvoorbeeld GGZ Nederland mogelijk best goede ideeŽn over hoe het anders moet, het verleden heeft geleerd hoe het mis kan gaan als de werkvloer niet betrokken wordt bij het bedenken van nieuw beleid.
 
In de curatieve ggz zijn de ontwikkelingen minder hoopvol. Minister Klink staat niet open voor stelselwijzigingen en moet intussen gaan bezuinigen. Hij opperde al de mogelijkheid dat mensen een deel van de behandelingen in de ggz zelf moeten gaan betalen...
 
Lang leve bestuurders als Jaap van den Heuvel, die in een column hele concrete suggesties doet voor een organisatorische revolutie in de somatische zorg. Eťn van de (besparings!)maatregelen die hij voorstelt is het afschaffen van het DBC systeem. Waarom komen ggz bestuurders niet met dit soort ideeŽn? Misschien wel omdat ze te weinig gevoed worden door hun professionals. Dat zou je althans kunnen afleiden uit het rapport De vrijblijvendheid voorbij van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarin wordt gesteld dat bestuurders in de zorg te veel gericht zijn op financiŽn en te weinig op kwaliteit. Zij zouden veel meer de dialoog met hun professionals moeten aangaan. Specifiek ten aanzien van de ggz wordt gesteld dat bestuurders te veel zijn gaan bepalen en dat de autonomie van professionals te zeer is ingeperkt. De Inspectie roept ggz professionals op zich als 'countervailing power' veel meer te laten horen.
 
Maar hoe dan? Bijvoorbeeld door de open brief van Jessica Terwiel aan de Eerste Kamer te ondertekenen (zie ook Psy.nl). Je kunt dit doen door je naam en functie uiterlijk 3 december naar hetconsult@xs4all.nl te mailen. Verder zou je kunnen ingaan op de uitnodiging van Thijs Jansen, oprichter van de Stichting Beroepseer, voor een debat over de vraag of GGZ professionals onder onverantwoorde druk staan.
 
Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver
www.deggzlaatzichhoren.nl
 
N.B.
Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php