Mail verzonden op 22-12-2009
 
GGZ-bestuurders bekennen kleur
 
Beste collega of anderszins geïnteresseerde,
 
Ook bestuurders in de GGZ hebben weinig vertrouwen in de effectiviteit van de marktwerking in de sector. Dit blijkt uit het onderzoek Kleur bekennen dat wij samen met Ineke Palm van het Wetenschappelijk Bureau van de SP hebben uitgevoerd. Het onderzoek hield in dat ondernemingsraden van GGZ instellingen een gestructureerd interview afnamen bij hun raden van bestuur. Het doel was om er achter te komen hoe de bestuurders in de GGZ aankijken tegen de alarmerende geluiden van hun professionals, zoals beschreven in het eerdere onderzoeksrapport De GGZ ontwricht.

De uitkomsten zijn verrassend. Bestuurders (h)erkennen de klachten van hun professionals en zijn net als zij kritisch over marktwerking en aanpalende veranderingen. De meerderheid gelooft niet dat de huidige veranderingen de kwaliteit verhogen en de kosten verlagen. De opvattingen van bestuurders en professionals liggen dus veel dichter bij elkaar dan vaak wordt gedacht. Daarnaast voelen de bestuurders zich net als de professionals machteloos staan tegenover alle ontwikkelingen.

Het bracht ons op de volgende kerstgedachte: bestuurders en professionals die elkaar - onder het genot van een goed glas wijn - bij de kerstboom terugvinden en die besluiten om in het nieuwe jaar gezamenlijk werk te gaan maken van de gezamenlijk ervaren problemen.

Wat betreft dat nieuwe jaar staat één ding al vast: in januari start vanuit Zorg Geen Markt een nieuwe GGZ actie met als doel duizenden handtekeningen op te halen voor een petitie die oproept tot (1) het stoppen met marktwerking en DBC's en (2) het samen met de professionals zoeken naar alternatieven. Alternatieven waarvan de hoofdlijnen zich al aftekenen, zoals (1) het centraal stellen van kwaliteit en solidariteit en (2) het bevrijden van professionals
 uit krachteloos makende keurslijven zodat zij met een open, creatieve blik datgene gaan doen wat effectief is en aansluit bij de cliënt.

Fijne feestdagen toegewenst,
 
Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver
www.deggzlaatzichhoren.nl
 
N.B.
Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van de mailinglijst De ggz laat zich horen. Wil je je afmelden voor deze mailinglijst, ga dan naar http://www.deggzlaatzichhoren.nl/afmelden.php