Mail verzonden op 9-2-2010
 
Tekenen petitie heeft zin
 
Beste collega of anderszins ge´nteresseerde,
 
Vorige keer riepen we je op om de petitie Stop de bureaucratie en marktwerking in de GGZ te ondertekenen. Duizenden collega's hebben dat inmiddels gedaan, waarvoor dank.
 
Maar heeft het zin?
Een enkeling uitte twijfel of het allemaal nog wel zin heeft, wijzend op het ogenschijnlijke gebrek aan twijfel bij Minister Klink en consorten. Inderdaad is het zo dat de beleidsmakers stug doorgaan op het ingeslagen pad. Dat is in de eerste plaats te wijten aan tunnelvisie, maar ook aan een gebrek aan tegengas vanuit het professionele veld. Want worden we niet gehoord als GGZ? Of laten we ons nog altijd te weinig horen?
 
In de thuiszorg wel!
Feit is dat de marktwerking in de thuiszorg momenteel stap voor stap wordt teruggedraaid. Wat maakt dat hier succes wordt geboekt? Een aantal factoren speelt een rol:
- de thuiszorg is er beter dan andere sectoren in geslaagd om de problemen voor het voetlicht te brengen (denk aan het tv spotje rond de bejaarde vrouw Mieke)
- de problemen waren concreet, duidelijk uit te leggen en nauwelijks te ontkennen
- er is een politica zich zich langdurig en vasthoudend voor de thuiszorg inzet (Agnes Kant)
- de thuiszorg is dichtbij: iedere Nederlander heeft er mee te maken of beseft er mee te maken kunnen krijgen
 
Steun marktwerking brokkelt wel degelijk af
Aan al deze factoren zullen we moeten werken om te bereiken dat ook in onze sector de marktwerking wordt teruggedraaid. Een utopie? Zeker niet. Ook al hebben de aanhangers nu nog de macht, de steun voor marktwerking in de zorg is onmiskenbaar aan het afbrokkelen. Klink heeft weliswaar van Bos groen licht gekregen voor zijn nieuwste plannen, maar of deze ook door de Kamer geaccepteerd worden is de vraag.
 
Ook PvdA wil marktwerking indammen
Belangrijker dan de knieval die Bos onlangs voor Klink maakte is de visie die hij eind januari in de Den Uyl lezing verwoordde. Daarin neemt hij afscheid van het neoliberale denken. De PvdA is nu nog gebonden aan het regeerakkoord van dit kabinet, maar zal zich waarschijnlijk na de volgende verkiezingen samen met de SP en andere partijen sterk gaan maken tegen marktwerking in de publieke sector.
 
Het heeft dus zin!
Marktwerking is op zijn retour. Maar het zal nog een hele klus worden om er ook in de GGZ van af te komen. En bovendien: hoe eerder we er vanaf zijn hoe beter. Tekenen dus die petitie! En als het even kan: print deze handtekeningenlijst een aantal keren uit en verzamel zo veel mogelijk handtekeningen bij je collega's.
 
Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons en Co Klaver
www.deggzlaatzichhoren.nl
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php