Mail verzonden op 9-3-2010
 
Nu is de tijd om je stem te laten horen!
 
Beste collega of anderszins geïnteresseerde,
 
Vorige keer spraken we de verwachting uit dat de PvdA zich op termijn tegen marktwerking in de zorg zou gaan keren. Veertien dagen later al, drie dagen na de val van het kabinet, kondigde Bos aan dat de PvdA definitief afstand neemt van marktwerking in de zorg.
 
Marktwerking controversieel verklaard
Inmiddels is de marktwerking in de zorg door de tweede kamer tot controversieel onderwerp verklaard. Klink kan dus niet verder met zijn plannen en wat betreft de toekomst van de zorg ligt alles weer open. Iets dat twee jaar geleden, toen wij met onze actie startten, nog ondenkbaar leek.
 
Er valt iets te kiezen
Wat de komende maanden gebeurt, zal voor lange tijd de koers van de GGZ gaan bepalen. Als er een kabinet met CDA en VVD komt, dan zullen marktwerking en DBC’s waarschijnlijk worden doorgezet. Komt er een andersoortig kabinet dan kan het wel eens snel gedaan zijn met die marktwerking. Kortom er valt echt iets te kiezen straks. Elke partij zal de komende tijd kleur moeten bekennen over hoe het verder moet in het land. Wij willen deze periode aangrijpen om de GGZ op de agenda te zetten. En dat lukt alleen als zo veel mogelijk GGZ professionals hun stem laten horen!
 
Lokale actiegroepen
Wij zijn daarom op zoek naar collega’s die lokale actiegroepen willen vormen, dat wil zeggen clubjes van GGZ medewerkers, binnen een bepaalde instelling of regio, die bereid zijn de komende tijd een stapje extra te zetten. Bijvoorbeeld door een debat of bijeenkomst te organiseren of erop uit te gaan om handtekeningen voor de petitie te organiseren. De steun voor onze waarden kan alleen tot uitdrukking gebracht worden door het ook echt vanaf de werkvloer te gaan organiseren. En daar hebben we jou bij nodig!
 
Meedoen?
Je kunt je opgeven als lokale actievoerder door deze mail te beantwoorden en daarbij te vermelden je naam, je functie, naam instelling en vestigingsplaats. Wij nemen dan contact met je op om te bespreken wat je samen met anderen in jouw instelling en/of regio zou kunnen en willen bijdragen.
 
Groepsblog
Onder onze actieve leden is behoefte aan meer uitwisseling en discussie. Hiertoe is een groepsblog geopend. Deze wordt beheerd door Alan Ralston, psychiater en is te vinden op http://ggzlaatzichhoren.wordpress.com/. Je bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen of mee te doen aan de discussies.
 
Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
www.deggzlaatzichhoren.nl
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php