Mail verzonden op 13-4-2010
 
Weinig is zeker en veel is mogelijk
 
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

Op 25 oktober 2008 ontving minister Klink in aanwezigheid van meer dan 500 actiebereide GGZ collega’s het onderzoeksrapport De GGZ ontwricht. Het was de tijd waarin het nieuwe zorgstelsel in de GGZ nog in beton gegoten leek.

Alles is weer open
Nu, nog geen twee jaar later, is alles weer open. De invoering van het nieuwe zorgstelsel ligt stil en de politieke partijen maken zich op voor de verkiezingen. In de verkiezingscampagne, en zeker bij de formatie van een nieuw kabinet, zal de zorg een belangrijk item zijn. Ook al is de richting van de veranderingen onzeker, dat er veranderingen zullen komen staat vast. Zo is, afhankelijk van wie het voor het zeggen krijgt, zowel meer als minder marktwerking mogelijk. Er valt echt iets te kiezen.

Verkiezingsprogramma’s
Maar wat schrijven de politieke partijen over de GGZ in hun verkiezingsprogramma’s? Weinig. Een visie op de GGZ ontbreekt meestal. Wat nog eens onderstreept dat het na de verkiezingen echt alle kanten op kan. Gerust kunnen we er niet op zijn, want zeker is dat er bezuinigd gaat worden.

Snijden in de GGZ
Onlangs zijn de rapporten Brede heroverwegingen aan de Tweede Kamer aangeboden. Op 20 beleidsterreinen, waaronder de curatieve en de langdurige zorg, worden bezuinigingsvoorstellen gedaan. Het rapport over de curatieve zorg kent een speciale GGZ bijlage, waarin een groot aantal mogelijke besparingen wordt opgesomd (zie ook Psy.nl). Zo stelt men voor om hoge eigen bijdragen in te voeren voor tweedelijns GGZ behandelingen en om de vergoeding voor ‘lichte’ stoornissen (zoals aanpassingsstoornissen) uit het basispakket te halen. Daarnaast wordt gepleit voor de vorming van een kolossaal nationaal instituut waarin bestaande ambtelijke controleorganisaties, zoals de Nationale Zorgautoriteit, moeten opgaan. Zo’n gefuseerd instituut zou de ‘doorzettingsmacht’ kunnen genereren die nodig is om richtlijnen en protocollen op te stellen en de naleving ervan af te dwingen. Men pleit dus voor meer controle van bovenaf en het verder reduceren van de rol van de professional. Lees het rapport – of deze korte analyse van collega Mengelberg – er maar op na.

DBC’s in de ijskast?
Hoopgevende berichten zijn er ook. Op dinsdag 23 maart diende namelijk voor het College van Beroep van het bedrijfsleven de beroepszaak van de Koepel van DBC-vrije Praktijken tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het beroepsgeheim en de privacy van de cliŽnt. Gezien het verloop van de zitting zou het zomaar kunnen dat binnenkort de DBC’s in de GGZ door de rechter buitenspel worden gezet. We zullen dan als sector wel met een alternatief moeten komen.

Deskundigen gezocht
Het moge duidelijk zijn: het is en blijft belangrijk dat we ons als GGZ laten horen. Een concrete manier waarop je dat kunt doen is door je aan te melden voor het panel van NOS Net. Zij zoeken deskundigen uit de zorg die zij kunnen raadplegen als er ontwikkelingen zijn. Iets voor jou?
 
Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php