Mail verzonden op 27-4-2010
 
Actie en debat 
  
Beste collega of anderszins geïnteresseerde,

In mei vindt een tweetal bijeenkomsten plaats over de ontwikkelingen in de zorg die we graag onder je aandacht willen brengen.

Allereerst de Zorgmanifestatie van de actiegroep Zorgcrisis. Deze vindt plaats op woensdag 12 mei op Het Plein in Den Haag, van 11:00 tot 14:00 uur. Het doel is om politici wakker te schudden en hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de zorg. Diverse sectoren uit de gezondheidszorg, waaronder de GGZ, zullen zich laten horen. Tijdens de manifestatie zal een petitie worden aangeboden die vraagt om een parlementaire enquete naar de gevolgen van marktwerking in de zorg. Intussen loopt de GGZ-petitie gewoon door, deze zal op een later moment worden aangeboden.

De tweede bijeenkomst betreft het debat Kiezen voor zorg. Dit door de actiegroep Zorg Geen Markt georganiseerde debat vindt plaats op vrijdag 28 mei (dus niet op 29 mei zoals aangekondigd in de Zorg Geen Markt nieuwsbrief) in congrescentrum Antropia te Driebergen, vanaf 19:00 uur. Het staat in het teken van de komende verkiezingen en de bezuinigingsvoorstellen vanuit de ambtelijke werkgroepen. Het doel is de politiek aan de tand te voelen over hun plannen met de zorg. Welke kant moet het op? Hoe kan er bezuinigd worden? Is marktwerking een middel tegen verspilling of juist niet? Moeten we schrappen in het pakket? Wie moet het voor het zeggen hebben in de zorg? Mocht je het debat willen bijwonen, dan kun je je hier aanmelden. Je kunt dan ook
een vraag opgeven die je graag behandeld wilt zien. Deze vooraf ingediende vragen zullen tezamen met vragen uit de zaal de leidraad vormen voor het debat. Daaraan voorafgaand wil Zorg Geen Markt graag weten hoe zorgverleners momenteel denken over de marktwerking in de zorg en over de bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen. Je kunt de betreffende internetpeiling hier invullen. De resultaten worden tijdens het debat gepresenteerd.

Als je je stem wilt laten horen en/of benieuwd bent naar die van anderen, aarzel dan niet en bezoek één of beide bijeenkomst(en). Wellicht tot ziens!

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php