Mail verzonden op 18-5-2010 (gewijzigd 22-5-2010)
 
Voer voor discussie
  
Beste collega of anderszins geïnteresseerde,

'Kwaliteit zorg staat onder druk', zo kopt dagblad Trouw vandaag. Het opmerkelijke aan dit bericht is niet zozeer de inhoud als wel de bron. Het gaat hier namelijk om een enquête van zorgverzekeraar Menzis onder meer dan 4000 zorgverleners. Met verontrustende resultaten, zoals Menzis zelf schrijft. Tweederde van de werkers in de zorg verwacht dat de kwaliteit van zorg de komende jaren zal afnemen. Met als belangrijkste redenen: te weinig geld, te hoge werkdruk en te veel administratie. Zorgverleners zijn daarnaast kritisch over de marktwerking omdat het de zorg duurder maakt en ten koste gaat van de cliënt. De helft van de zorgverleners denkt wel eens na over een baan buiten de zorg. 

Resultaten die in dezelfde richting wijzen als het onderzoek De ggz ontwricht uit 2008. Een onderzoek dat destijds door veel beleidsmakers werd afgedaan als partijdig en suggestief. Nu, twee jaar later, komt zorgverzekeraar Menzis met vergelijkbare uitkomsten. Voer dus voor het debat Kiezen voor zorg, dat op vrijdagavond 28 mei plaatsvindt. Wij zullen daar zijn, kom je ook? Je kunt je hier opgeven.

Uit het Menzis onderzoek bleek ook dat de GGZ en de ziekenhuizen 
van alle zorgsectoren het slechtst scoren wat betreft de verdeling tussen zorgwerkzaamheden en administratieve werkzaamheden. Bijna de helft van de tijd gaat op aan administratie. Toeval of niet, in beide sectoren wordt gewerkt met Diagnose Behandel Combinaties. Er zou zomaar een oorzakelijk verband kunnen zijn. Een gedachte die gesterkt wordt na het lezen van het recent in MGv verschenen artikel DBC's nader ontleed. Hierin legt Ronald van den Berg het falen van het DBC systeem genadeloos bloot en trekt hij de onontkoombare conclusie dat het systeem moet worden afgebouwd. Helaas kregen we van de MGv redactie geen toestemming om het artikel op onze site te plaatsen. Je kunt het betreffende meinummer desgewenst wel als los nummer bestellen via de site van het Trimbos instituut.

Wellicht tot ziens bij het debat Kiezen voor zorg op 28 mei!

 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php