Mail verzonden op 8-6-2010
 
Morgen stemmen
  
Beste collega of anderszins ge´nteresseerde,

In de afgelopen weken is ons meermalen gevraagd een stemadvies te geven. Dat zullen wij echter niet doen. Het is aan jou om morgen een keuze te maken.

Informatie geven doen we wel. Zo willen we je wijzen op de verslagen van de debatten 
Kiezen voor Zorg (waar wij ook bij betrokken waren) en Stemmen voor de GGZ. Verder vind je op Kies voor GGZ een overzicht van de plannen die de diverse politieke partijen met de GGZ hebben. Het zijn helaas nogal veel woorden met niet altijd even veel inhoud. Woorden die bovendien voor het grootste deel niet terug zijn te vinden in de verkiezingsprogramma's. Als we de diverse programma's scannen op passages over de GGZ, dan levert dit alleen bij CDA, SP, PVV, GroenLinks, CU, D66 en SGP treffers op (klik op de naam van de partij om het programma te openen). In de programma's van PvdA, VVD, PvdD en TON wordt de GGZ niet genoemd.

Wat je ook stemt morgen, we hopen in elk geval dat je je stem niet verloren laat gaan. En wat de verkiezingsuitslag ook wordt: na 9 juni gaan wij gewoon door met het opkomen voor het vak en de waarden die ons binden!

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php