Mail verzonden op 21-9-2010
 
GGZ verzet zich eensgezind tegen eigen bijdragen 
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

In de vorige mail besteedden we aandacht aan de 
rechterlijke uitspraak over het DBC systeem. Dit leverde veel enthousiaste en instemmende reacties op. Intussen begint de impact van de uitspraak langzaam zichtbaar te worden. Zo wordt in een recente brief van de Nederlandse Zorgautoriteit aan de Stichting DBC onderhoud de geschiktheid van het DBC systeem voor de GGZ openlijk in twijfel getrokken. Iets dat tot voor kort ondenkbaar was.

En dan de kwestie van de eigen bijdrage, waaraan in diverse media - waaronder Nieuwsuur - aandacht is besteed. Berichtgeving die niet altijd even duidelijk was want het betreft twee verschillende eigen bijdragen: (1) de eigen bijdrage voor dagbesteding en (2) de eigen bijdrage voor tweedelijns behandeling. De eerste bijdrage - die afhankelijk van het inkomen kan oplopen tot honderden euro's per maand - is al van kracht vanaf 21 juni jl. De tweede bijdrage - vooralsnog vastgesteld op 175 euro per DBC (ook dat kan dus flink oplopen bij parallelle DBC's) - staat nog ter discussie. Aanvankelijk leek Klink deze maatregel onder druk van de Tweede Kamer te hebben losgelaten, maar onlangs bleek dat hij toch door wil zetten.

In tegenstelling tot de invoering van het DBC systeem - dat voor grote verdeeldheid heeft gezorgd tussen professionals, bestuurders en GGZ Nederland - roept de invoering van eigen bijdragen eensgezinde reacties op.
De duidelijke en principiŽle stellingname van GGZ Nederland, maandag 13 september prominent in het Achtuurjournaal, juichen wij toe - ook al is het jammer dat de eigen bijdrage dagbesteding niet wordt genoemd. Ook de reacties van beroepsverenigingen zoals de NVvP, de NVVP en het NIP zijn helder. Hulde ook voor de activiteiten van de (vertegenwoordigers van) cliŽnten die met de eigen bijdrage voor dagbesteding te maken hebben. Zo deed het Landelijk Platform GGz onderzoek waaruit bleek dat bijna 50% van de cliŽnten in financiŽle problemen komt en ruim 20% afhaakt. Op basis van deze resultaten neemt men krachtig stelling. Verder organiseerde de centrale cliŽntenraad van REAKT op 14 september een stille tocht naar de Tweede Kamer om daar een petitie aan de bieden.

Het is duidelijk: we kunnen onze borst nat maken. Forse bezuinigingen zullen er hoe dan ook komen. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat aloude principes, zoals rechtvaardigheid en zorg voor de meest kwetsbaren, het daarbij winnen van andere overwegingen.

Met vriendelijke groet,

Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php