Mail verzonden op 27-9-2010
 
Help de eigen bijdrage te stoppen 
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

Onze excuses dat we zo snel al weer mailen, maar we ontkomen er niet aan. Klink handhaaft namelijk zijn plannen voor een eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ. Aanstaande woensdag vindt hierover een verlengd debat plaats in de Tweede Kamer. Nog altijd is het geen gelopen race omdat de weerstand tegen de plannen van Klink groot is. Niet alleen buiten maar ook binnen de Kamer. En dus is het van belang dat we vandaag en morgen met zijn allen de druk opvoeren om de eigen bijdrage van tafel te krijgen. We willen je vragen om daarbij te helpen, door een mail te sturen naar de leden van de vaste kamercommissie voor VWS.
Hoe meer mails de komende anderhalve dag binnenkomen, hoe groter de kans dat de eigen bijdrage alsnog niet doorgaat.

Hieronder tref je de emailadressen van de betreffende kamerleden alsmede een concepttekst aan. Die kun je letterlijk overnemen of aanpassen naar eigen behoefte. Dus open je emailprogramma, kopieer de emailadressen naar het geadresseerden veld, kopieer het onderwerp, kopieer de tekst, onderteken de tekst met je naam en functie en verstuur de mail.

Je kunt ook op deze link klikken. Als het goed is worden de emailadressen en het onderwerp dan vanzelf ingevuld.

We hopen dat je mee wilt werken, in het belang van onze cliŽnten en ons vak.

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/

HIER VOLGT DE EMAIL

Aan:
h.zijlstra@tweedekamer.nl; e.vdveen@tweedekamer.nl; p.dijkstra@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; c.vdstaaij@tweedekamer.nl; m.smilde@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; k.gerbrands@tweedekamer.nl; e.wiegman@tweedekamer.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; e.ouwehand@tweedekamer.nl;

Onderwerp:
Stop eigen bijdrage tweedelijns GGZ

Tekst:
Geachte heer, mevrouw,

Bij deze doe ik een klemmend beroep op u om minister Klink te stuiten in zijn voornemen een eigen bijdrage in te voeren voor de tweedelijns GGZ. Dit is een uiterst kwalijke beleidsmaatregel en wel om de volgende redenen. Ten eerste is het een discriminerende maatregel die mensen met psychische problemen stigmatiseert. De GGZ is geen luxegoed maar noodzakelijke zorg. Ten tweede doet de suggestie dat mensen lichtvaardig gebruik zouden maken van de GGZ geen recht aan het feit dat de drempel voor psychische zorg nog altijd hoog is. Ook in 2010 gaat de stap naar de GGZ voor velen gepaard met twijfel, schaamte en uitstelgedrag. Ten derde brengt de maatregel de toegankelijkheid van zorg in gevaar. Dit geldt zeker voor doelgroepen waarvoor de drempel toch al hoog ligt, zoals jongeren en zorgmijders. Terwijl juist bij deze doelgroepen veel maatschappelijk rendement valt te behalen. Ten vierde gaat het om een kortzichtige bezuinigingsmaatregel die op macroniveau juist tot hogere kosten zal leiden (meer overlast, meer ziekteverzuim, minder maatschappelijke participatie, meer kosten elders in de gezondheidszorg). Bezuinigen op de GGZ is mogelijk. Maar het invoeren van een eigen bijdrage voor tweedelijns behandelingen is gevaarlijk, onwenselijk en inconsequent. Mijn verzoek aan u is dan ook om te voorkomen dat dit slechte voorstel van minister Klink doorgang vindt.

<Ondertekenen met naam en functie>