Mail verzonden op 9-11-2010

DBC systeem wankelt 
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

De Koepel verdient steun!
Nu het DBC-systeem wankelt
als gevolg van de rechterlijke uitspraak van augustus jl. is het van groot belang dat de druk op de ketel blijft. Verdere rechtsgang zal vrijwel zeker nodig zijn. Wij hebben veel respect voor de collega's van de Koepel van DBC-vrije praktijken die dit arbeidsintensieve werk - in eigen tijd en op eigen kosten -  al jaren volhouden en roepen je op hen te steunen in de kostbare juridische strijd. FinanciŽle steun is meer dan welkom op rekening 53 43 705 ten name van Stichting KDVP, Amsterdam, onder vermelding van 'bijdrage'. Voor professionals is de bijdrage fiscaal aftrekbaar als īadvieskosten'.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zet DBC's op de helling
Onder druk van de rechter werkt de NZa aan aanpassingen van het DBC systeem. Het voorstel is om de financiering los te koppelen (!) van de DBC's en op basis van verrichte activiteiten te laten plaatsvinden. Tegelijkertijd zouden de DBC's moeten blijven bestaan als basis voor het gesprek tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Daarmee illustreert het voorstel onbedoeld de diepe kloof tussen twee werelden. Aan de ene kant de wereld van de praktijk waarin zorgactiviteiten worden verricht en aan de andere kant de wereld van het beleid waar managers/beleidsmakers in een eigen taal - volledig losgekoppeld van de praktijk - praten, onderhandelen en sturen. De oplossing van de NZa is inmiddels voorgelegd aan diverse veldpartijen. Omdat dit veel weerstand en verdeeldheid opleverde, heeft de NZa aan de minister meer tijd gevraagd om tot aanpassingen te komen.

GGZ-behandelaars willen van DBC systeem af
Dit wisten we natuurlijk al, maar nu is het bevestigd in een promotieonderzoek van de Erasmus Universiteit. Het blijkt dat professionals wel degelijk waardering hebben voor de doelen van het DBC systeem - transparantie, doelmatigheid en meer keuzemogelijkheden voor de cliŽnt. Hun punt is echter dat het DBC systeem helemaal niet bijdraagt aan deze doelen. De boodschap aan de beleidsmakers is duidelijk: we delen de gestelde doelen, maar jullie spannen het paard achter de wagen.

DBC-voorvechters verdoezelen rechterlijke uitspraak
Intussen proberen de voorvechters van het DBC systeem de uitspraak van de rechter te bagatelliseren. Zo schreef oud-minister Klink een nogal eenzijdige brief naar de Tweede Kamer (zie voor een analyse het nieuwsbericht van Kaspar Mengelberg dd 12 oktober). Ook de verzekeraars maken zich er gemakkelijk vanaf. Weliswaar mogen op de declaratie in plaats van de diagnose nullen worden ingevuld, maar uit het gedeclareerde tarief kan zo worden afgeleid wat de diagnose is. GGZ Nederland spant echter de kroon. Opnieuw toont zij zich een fel voorstander van het DBC systeem door te pleiten voor doorontwikkeling en door te stellen dat de uitspraak van de rechter in de discussie niet thuis hoort. Daarmee schuift GGZ Nederland niet alleen de eigen professionals maar ook de rechter opzij. De vraag dringt zich op wie GGZ Nederland nu eigenlijk vertegenwoordigt. Het is tekenend dat de nieuw benoemde directeur jarenlang voor Zorgverzekeraars Nederland werkte en vanaf het eerste uur betrokken was bij de ontwikkeling van DBC's. Dat wekt weinig vertrouwen...

En toch is het gelukt om het ogenschijnlijk onwrikbare DBC systeem ter discussie te stellen. Met dank aan de GGZ professionals die de ondeugdelijkheid van het systeem steeds opnieuw naar voren hebben gebracht. Wil je deze ontwikkeling steunen, dan kun je dat heel concreet doen door een financiŽle bijdrage te geven aan de Koepel van DBC-vrije praktijken (zie het begin van deze mail).


Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php