Mail verzonden op 7-12-2010
 
Geestverruimende artikelen en activiteiten 
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

Graag willen we je informeren over onderstaande publicaties en activiteiten omdat ze een verruimend licht werpen op de ontwikkelingen in de GGZ.

Korten op GGZ kan op een veel betere manier
In deze ingezonden brief in NRC Handelsblad beschrijven wij hoe in onze visie op de GGZ kan worden bezuinigd zonder in te boeten aan kwaliteit en toegankelijkheid.

Waarom is er geen verzet?
Evelien Tonkens beschrijft in deze column in De Volkskrant waarom er zo weinig protest is tegen de marktwerking: uit angst dat het directe belang van patiŽnten door het verzet geschaad wordt, en doordat de normen sluipenderwijs verschuiven.

Atelier Beroepstrots woensdagavond 15 december
Pieter Coppoolse, oprichter Mentaal Beter, zal diverse spanningsbogen tussen management en professionals aansnijden en bespreken hoe gezag en vertrouwen in de relatie tussen cliŽnt en zorgprofessionals kunnen terugkeren.

GGZ-arts moet zijn onmacht leren verdragen
Flip Jan van Oenen, werkzaam als arts/systeemtherapeut bij een crisisdienst, beschrijft waar hij in zijn werk tegenaan loopt. Wat ons betreft een fraai voorbeeld van inhoudelijk zinvolle transparantie.

Oud-voorzitter DSM-IV fulmineert tegen DSM-V
De DSM-V is overbodig en zal leiden tot verdere medicalisering en dus tot kostenstijgingen. Zie ook het artikel Niemand is gek volgens het boek, waar psychiater Jim van Os stelt dat het in de GGZ niet gaat om het DSM-label maar om de zorgbehoefte die iemand al dan niet heeft.

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php