Mail verzonden op 20-12-2010
 
Weg met de DBC's - nu of nooit 
  
Beste collega of anderszins ge´nteresseerde,

Vorige week verscheen in het tijdschrift GZ-psychologie ons artikel DBC's splijten GGZ. We geven daarin een overzicht van de huidige stand van zaken rond de DBC's. De professionals zijn massaal tegen terwijl de beleidsmakers juist door willen zetten. Daarbij schuiven de beleidsmakers niet alleen de mening van de professionals opzij, maar ook die van de rechter. Over deze fundamentele kwestie zijn inmiddels kamervragen gesteld.

Ons uiteindelijke doel - het overbruggen van de kloof tussen beleidsmakers en professionals - lijkt momenteel niet haalbaar. Eerst zal de strijd over de DBC's beslecht moeten worden voordat er weer ruimte komt voor gezamenlijkheid. Het wordt tijd dat we met zijn allen zonder reserve opkomen voor de kernwaarden van het vak - zoals bijvoorbeeld Kaspar Mengelberg deed in de Clara Meijer-Wichmann lezing. Ook al zijn er misschien goede strategische redenen om mee te gaan in het DBC-denken, we verloochenen onszelf als we een systeem adopteren dat geen recht doet aan de essentie van het werk. Bovendien zullen dergelijke strategische keuzes als een boomerang bij ons terugkomen en op langere termijn de legitimiteit van ons vak aantasten in plaats van versterken.

2011 wordt een belangrijk jaar. Minister Schippers zal de onduidelijkheid die er nu nog is over de DBC's, niet lang meer laten bestaan. En het is nog allerminst zeker wat zij zal besluiten. Dus als je van mening bent dat de DBC's moeten worden afgeschaft: het is nu of nooit. Doe je niets, dan geef je de beleidsmakers carte blanche om het systeem definitief door te zetten. Het is aan jou!

Wat kun je doen om mee te helpen de DBC's afgeschaft te krijgen?
1. Als je dat nog niet had gedaan, teken dan de petitie Stop de bureaucratie en marktwerking in de GGZ. Bijna 8.000 collega's gingen je voor.
2. Stuur deze mail of deze oproep van Zorg Geen Markt naar zo veel mogelijk collega's.
3. Steun de Koepel van DBC-vrije praktijken.
Elk bedrag is welkom op giro 5343705 t.n.v. van Stichting KDVP te Amsterdam  

Wij wensen je fijne feestdagen en een inspirerend 2011!

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php