Mail verzonden op 1-3-2011
 
Hoeders van de GGZ strijden voor fundamentele waarden 
  
Beste collega of anderszins ge´nteresseerde,

Marleen Barth, hoeder van de GGZ?
Woensdag 2 maart kunnen we onze democratische stem weer laten spreken. Opnieuw zullen we geen stemadvies geven. Maar het zou gekunsteld zijn om niets te zeggen over Marleen Barth, de voorzitter van brancheorganisatie GGZ Nederland en tevens lijsttrekker van de PvdA voor de Eerste Kamer. In een recente column op Skipr.nl klaagt zij over het feit dat het kabinet allerlei GGZ-gerelateerd beleid in gang zet zonder te overleggen met GGZ Nederland. Een citaat: "'We zijn graag bereid om vanuit een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel het gesprek aan te gaan. Maar dan moeten er wel bestuurders in Den Haag zitten die ge´nteresseerd zijn in een echte dialoog met de praktijk van de zorg. Om het maar eens onhollands te zeggen: it takes two to tango". Mooie woorden, maar Barth heeft boter op haar hoofd. Want
zoals het kabinet GGZ Nederland negeert, zo negeert GGZ Nederland de professionals uit het werkveld (Ún de rechter) door een beleid door te drukken dat fundamentele waarden als privacy en beroepsgeheim schendt. Ook buiten de GGZ maken steeds meer mensen zich hier zorgen over. Zie bijvoorbeeld recente columns van Prof. Arnold Heertje en Youp van 't Hek, alsmede een artikel van Heertje op Joop.nl.

Privacy en beroepsgeheim niet gewaarborgd
Hoe belangrijk privacy en beroepsgeheim in de GGZ zijn - en hoezeer zij bedreigd worden - mag blijken uit twee recente nieuwsitems. Allereerst het schokkende verhaal van klokkenluider Fred Spijkers. Op last van het ministerie van Defensie werden hem psychische stoornissen toegeschreven die hij niet had. Op basis van valse diagnoses is jarenlang gepoogd hem uit te schakelen. Het illustreert dat een psychiatrische diagnose echt van een andere orde is dan een somatische diagnose. De realiteit is dat een psychiatrische diagnose nog altijd een groter risico op misbruik en stimatisering inhoudt, hoe graag we dat ook anders zouden zien. Het tweede item betreft de plannen van staatssecretaris Teeven om de psychiatrische dossiers van niet meewerkende verdachten te gaan lichten. Een verstrekkende maatregel met grote gevolgen, zo vinden zelfs GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Vind jij het bovenstaande ook zorgelijk?
Surf dan naar de site van De Koepel en steun hen in hun kostbare strijd tegen een machtige tegenstander. Een tegenstander die met tijd rekken probeert te bereiken dat het verzet ontmoedigd raakt of om financiŰle redenen gestaakt moet worden. Het is aan ons allen om dat te voorkomen.
Dus als je aanstaande woensdag je stem uitbrengt, wees dan solidair en breng gelijk ook een stem uit op onze hoeders van De Koepel door ze financieel te steunen op giro 5343705 t.n.v. van Stichting KDVP te Amsterdam.

Themadag Zorg
Tot slot nog enkele woorden over de themadag Zorg van de actiegroep Zorg Geen Markt op 19 februari jl. Daar werd duidelijk dat er zorgbreed een ontwikkeling gaande is om het heft in eigen handen te nemen. De politiek zal ons - ondanks alle mooie woorden - ons vak niet teruggeven. We zullen de zorg moeten terugveroveren. Wil je daarover meedenken? Geef je dan alvast op voor de groep Zorg Geen Markt op LinkedIn (eerst een account aanmaken, daarna kun je je aanmelden). In een volgende mail lees je meer over onze conclusies n.a.v. de themadag.

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php