Mail verzonden op 19-04-2011
 
Hoe nu verder - we horen graag je mening
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

Graag willen we je een korte vragenlijst voorleggen. Je helpt ons enorm in het bepalen van de te volgen koers als je deze wilt invullen. Dat kan hier en het kost je 5 minuten. Wat nu volgt is een toelichting op de inhoud van de vragenlijst.

Terugkijkend op onze ervaringen in de afgelopen jaren en rekening houdend met onze indrukken tijdens de themadag Zorg op 19 februari jl, komen wij tot de volgende conclusies over de huidige stand van zaken.

Vastgesteld kan worden dat het vooralsnog niet is gelukt om het regeringsbeleid fundamenteel bij te sturen. Na een meer hoopvolle periode waarin er beweging leek te komen in vastgeroeste standpunten, nestelen minister en zorgautoriteit zich de laatste tijd weer helemaal in de vertrouwde posities. De minister kiest voor uitbreiding van de marktwerking en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat ondanks de rechterlijke uitspraak van augustus vorig jaar door met de DBC's. Koepelorganisatie GGZ Nederland speelt hierbij een naar ons idee negatieve rol: waar politiek en NZa het (enigszins) aandurfden om te twijfelen en misschien wel open te staan voor andere inzichten, heeft GGZ Nederland onophoudelijk gepleit voor het zo snel mogelijk doorzetten van het huidige systeem. Kritische geluiden vanuit het eigen werkveld worden daarbij systematisch gemarginaliseerd, zoals onlangs nog door de nieuwe directeur Paul de Rooij - overigens afkomstig van Zorgverzekeraars Nederland - op zorgvisie.nl (lees ook de vele reacties).

Het grote ongenoegen van veel zorgprofessionals is dat het huidige zorgstelsel helemaal niet stimuleert tot zuinige en kwalitatief goede zorg. Maar terwijl de problemen steeds duidelijker gevoeld worden, lijkt het moeilijker om verandering tot stand te brengen. Er is een groeiend besef dat we niet kunnen volstaan met het signaleren en benoemen van de problemen, maar dat we de zorg terug zullen moeten veroveren op de politiek en op al die mensen die geld verdienen aan dit zorgstelsel zonder zelf zorg te leveren. Er is een revolutie van onderaf nodig om tot wezenlijke veranderingen te komen. De energie en de ideeŽn die daarvoor nodig zijn, stroomden op 19 februari (de themadag Zorg) volop door de zaal.

Want vergis je niet: beleid is wel degelijk te stoppen of bij te sturen. Cruciaal daarvoor is dat kritische visies vanuit de maatschappij ook echt tot de beleidsmakers doordringen. We noemen drie recente voorbeelden waarbij dat heel goed is gelukt.

1. De rechterlijke uitspraak van augustus vorig jaar heeft beleidsmakers gedwongen tot reflectie en tot uitstel van beleid. Dat men nu gewoon op de oude voet doorgaat - in de hoop dat men daar mee wegkomt - doet daar niets aan af. Er was (en is?) wel degelijk paniek in de tent ook al zal men dat nooit toegeven.

2. De invoering van het Elektronisch Patientendossier (EPD) is door de Eerste Kamer unaniem weggestemd. Dit kon alleen gebeuren omdat de vele maatschappelijke bezwaren ook echt bij de politiek zijn aangekomen. Het is belanghebbende (koepel) organisaties dit keer niet gelukt om kritische, onwelgevallige signalen vanuit de maatschappij uit te filteren.

3. Mede door een succesvolle mailactie zijn de plannen voor een eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ voorlopig van tafel. De kritiek op deze maatregel overspoelde letterlijk de mailboxen van de politici. Daarnaast heeft het natuurlijk geholpen dat koepelorganisaties en werkvloer deze keer wel op ťťn lijn zaten.

Hoe nu verder? We zijn benieuwd naar jouw ideeŽn daarover. Vandaar de vragenlijst. Invullen kan hier en kost je 5 minuten. Alvast bedankt!


Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php