Mail verzonden op 4-9-2011

Bezuinigingen dreigen afgewenteld te worden op personeel 
 
Beste collega of anderszins ge´nteresseerde,

Manifestatie massaal bezocht
Op 29 juni jl. vond een gedenkwaardige manifestatie plaats
op het Malieveld in Den Haag. Ruim 10.000 mensen - waaronder veel ggz-professionals - protesteerden tegen de bezuinigingen op de GGZ. Op de site van het Landelijk Platform GGZ is een uitgebreid verslag te vinden, evenals op Psy.nl. Ook al zijn de maatregelen niet teruggedraaid - dat viel ook niet te verwachten - het is van wezenlijk belang dat we ons als sector hebben laten horen. Mede daardoor zijn de maatregelen verzacht en is de stap voor het kabinet om nog verder te bezuinigen een stuk moeilijker gemaakt. Hoe nu verder? Dat vragen velen, vanuit verschillende verantwoordelijkheden, zich af. Het Landelijk Platform GGZ heeft in elk geval besloten om zich niet neer te leggen bij de eigen bijdrage en desnoods naar de rechter te stappen.

Bestuurders willen personeel korten
Intussen baart de houding van vooraanstaande GGZ bestuurders grote zorgen. Terwijl zij de politiek terecht verwijten maken over de visieloze en averechtse bezuinigingen, lijkt het er op dat zij deze bezuinigingen even visieloos willen afwentelen op het personeel. Met ogenschijnlijk gemak worden allerlei mogelijkheden genoemd om te korten op salaris en personeel: gedwongen ontslagen, deeltijd-WW, personeelsuitwisseling met andere zorginstellingen, inleveren van uren en salaris, het inzetten van goedkoper personeel (zoals het vervangen van HBO verpleegkundigen door MBO geschoolden), het invoeren van zogenaamde slimme roosters (alleen werken op drukke tijden met als gevolg gebroken diensten), het opleggen van werktijden. De eigen topsalarissen worden zelden genoemd. Ook is het opmerkelijk dat niemand voorstelt
om te korten op de hoge contributies die de instellingen betalen voor het lidmaatschap van GGZ Nederland. Zeker omdat de branche-organisatie zelf aangeeft dat hun lobby nauwelijks gehoor vindt. Zij schrijven dit toe aan minachting voor de GGZ bij de politiek. Op zich klopt dat, uitzonderingen daargelaten, maar toch vinden we deze verklaring te makkelijk. Heeft het niet ook te maken met de gebrekkige geloofwaardigheid van onze branchevereniging? Die loopt zelf ook niet over van achting voor de achterban (denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop de DBC's zijn doorgedrukt). Bovendien was men fervent voorstander van het huidige stelsel, wat klagen over de gevolgen ervan niet heel overtuigend maakt.

Bezuinig op de industrie rond de zorg
Dat het kabinet bezuinigt op de GGZ vinden wij begrijpelijk. Ook wat ons betreft is het niet nodig en niet wenselijk dat de kosten van de GGZ zo enorm stijgen. Maar het is kwalijk dat er visieloos bezuinigd wordt zonder een analyse te maken van de oorzaken van de kostenstijgingen. De vraag hoe het toch kan dat in zo korte tijd de kosten zijn verdubbeld, krijgt veel en veel te weinig aandacht. Aan de salarissen van het (uitvoerend) personeel ligt het in elk geval niet. Wij zijn er dan ook geen voorstander van om de bezuinigingen af te wentelen op het personeel. Dat wringt zich al jaren in bochten om kwaliteitsverlies te voorkomen of te beperken. De grens is daarin wel bereikt. Wat ons betreft betekent minder geld eenvoudigweg dat er minder gedaan kan worden. Daarbij kun je denken aan de zorg zelf, maar wij denken aan iets anders. Namelijk aan al die dure organisaties en al die niet zorggebonden activiteiten die kunnen groeien en bloeien in dit veel te ingewikkelde zorgstelsel waar te veel mensen geld aan verdienen zonder zelf zorg te leveren. Hoe kan er wat ons betreft bezuinigd worden? Hierbij een voorzet:
1. Afschaffing van de marktwerking en van geldverslindende en kostenopdrijvende systemen zoals de DBC's
2. Afschaffen van zorgverzekeraars (ze zijn overbodig en duur)
3. Versterken van de professionele autonomie en het geven van budgetverantwoordelijkheid aan zorgverleners.

Maar voor alles zijn en blijven wij voorstander van het maken van een gezamenlijke analyse van het probleem om op basis daarvan tot gezamenlijke oplossingen te komen.

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php