Mail verzonden op 6-12-2011
 
Van het padje af 
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

Nog meer marktwerking in het verschiet
Kijkend naar het zorg- en GGZ nieuws van de afgelopen tijd kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat velen van het padje af zijn of nog gaan zijn. Om te beginnen minister Schippers. Terwijl in de gewone wereld bijna niemand meer in marktwerking gelooft, zet zij juist in op meer markt. Zo wordt volgend jaar de marktwerking in de ziekenhuiszorg uitgebreid van 30% tot 70%. Terwijl recente cijfers nog weer eens laten zien dat juist de zorg die onder de marktwerking valt de sterkste omzetgroei en de grootste kostenstijging laat zien. Tevens heeft Schippers het plan opgevat om marktwerking onder huisartsen in te gaan voeren. Plannen waar helemaal niemand op zit te wachten en die ongetwijfeld zullen leiden tot verdere kostenstijgingen. Hetzelfde geldt voor de bezuinigingen op de eerstelijns GGZ. Diverse beroepsverenigingen waarschuwden er onlangs voor dat de totale kosten in de GGZ hierdoor zullen stijgen. Tot slot de door het kabinet bepleite marktwerking in de jeugdzorg. Die leidt volgens de sector zelf tot een aanbestedingscircus en een leegloop van deskundig personeel. Het moge duidelijk zijn: het beleid van deze minister geeft weinig vertrouwen en ontbeert draagvlak.

GGZ Nederland heft nieuwsplatform Psy op
Ook GGZ Nederland is van het padje af, getuige de beslissing om het zeer gewaarde nieuwsplatform Psy op te heffen. Met als officiele argumentatie dat de branchevereniging het niet meer tot haar kerntaken rekent om Psy uit te geven. Zou dit werkelijk de reden zijn? Of heeft het misschien te maken met het feit dat Psy ook berichtte over zaken die GGZ Nederland mogelijk onwelgevallig waren? Zo publiceerden ze jaarlijks een overzicht van de topsalarissen en schreven ze over de activiteiten en de mening van diverse kritische groeperingen in de GGZ. Vele boze reacties ten spijt houdt GGZ Nederland onvermurwbaar vast aan haar voornemen. Waarmee er opnieuw niet naar de achterban wordt geluisterd.

Eigen bijdrage treft cliŽnten hard
Door de invoering van de eigen bijdrage zullen ook sommige cliŽnten van het padje af raken. Het aantal psychiatrische patiŽnten dat weer op straat belandt zal toenemen en ook is geopperd dat de bezuinigingen zullen leiden tot meer zelfdodingen. Een aantal organisaties in de GGZ onderzoekt momenteel welke cliŽnten de toegang tot zorg wordt belemmerd terwijl zij die zorg niet kunnen missen. Deelname aan dit onderzoek is nog mogelijk tot 17 december a.s. Zou je dit bij jouw cliŽnten onder de aandacht willen brengen? En als je toch bezig bent, teken dan gelijk deze petitie van psychiater Herman Groen tegen de bezuinigingen op de GGZ.

Er is altijd hoop
Natuurlijk waren er in de afgelopen periode ook geluiden die hoop geven. Zoals het pleidooi van Jos Werner voor een drastische vereenvoudiging van het zorgstelsel,
het Geluk-symposium over de vraag of de GGZ bijdraagt aan geluk of slechts gericht is op het oplossen van problemen, de terugkeer van het regionale ordeningsprincipe (dichtbij als het kan, veraf als het moet), het pleidooi van Marian Kaljouw voor een fundamentele discussie over wat zorg is en wat niet, de oproep van Jan Walburg tot een nuchtere benadering van psychische problemen, en het opinieartikel van Bram Bakker waarin hij pleit voor kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en een flexibel aanbod. Allemaal invalshoeken die helpen om eerlijker en zinniger te bezuinigen.

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php