Mail verzonden op 18-12-2011
 
OR GGZ Nederland wijst opheffen Psy af 
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

Ondernemingsraad GGZ Nederland zoekt steun
Twee weken geleden besteedden we aandacht aan het besluit van GGZ Nederland om nieuwsplatform Psy op te heffen. Als gevolg van dit besluit zullen met name cliŽnten en hulpverleners verstoken blijven van actuele en toegankelijke informatie over ontwikkelingen in de GGZ. Inmiddels is duidelijk geworden dat de ondernemingsraad van GGZ Nederland zich niet neerlegt bij de gang van zaken. Men zoekt nu steun bij de ondernemingsraden van GGZ-instellingen met als doel de voorgenomen opheffing van tafel te krijgen. Wij roepen iedereen op om steun te betuigen aan deze actie. Dat kan allereerst door mee te doen aan de poll op de homepage van Psy.nl. Verder zou je jouw ondernemings- en/of cliŽntenraad kunnen stimuleren om spoedig een standpunt in te nemen en dat actief te communiceren naar (de OR van) GGZ Nederland. Tot slot kun je een reactie plaatsen onder bijvoorbeeld dit artikel op Psy.nl. 

Het geld is op...
Tot slot nog iets over onze eigen financiŽle situatie. Het geld dat we in mei 2009 inzamelden is inmiddels op. Vandaar dat we jullie nu, ruim twee jaar later, opnieuw om een kleine, geheel vrijwillige, financiŽle bijdrage vragen. Naast de vrije tijd die we investeren, zijn we momenteel aan geldelijke kosten ongeveer 50 euro per maand kwijt. Mocht je ons financieel willen ondersteunen, dan kun je je bijdrage overschrijven op bankrekening 90.16.72.106 t.n.v. F.C. Leffers te Zutphen. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/

N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php