Mail verzonden op 8-2-2012
 
Terwijl GGZ-instellingen bezuinigen, denkt de minister verder 
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

GGZ-instellingen snijden in de zorg
Als gevolg van de bezuinigingen worden
bij veel GGZ-instellingen afdelingen gesloten of afgeslankt. De wijze waarop dit door de bestuurders wordt uitgelegd, loopt nogal uiteen. Sommige bestuurders kiezen voor kritiekloze aanpassing, anderen voor confrontatie, weer anderen kiezen er voor om het verhaal te vertellen zoals het is en tot slot zijn er bestuurders die kiezen voor een verhullende of zelfs misleidende benadering. Ga dus niet zomaar af op wat je bestuurder vertelt maar bepaal je eigen mening en blijf kritisch.

Eigen bijdrage
Intussen is de eigen bijdrage GGZ een feit. Wat niet betekent dat de discussie voorbij is, integendeel. Het is nog een prille ontwikkeling, maar op steeds meer plaatsen zijn initiatieven gaande om de eigen bijdrage te vergoeden voor de meest kwetsbare groepen. Maar dit blijft natuurlijk lapwerk. Daarom verdient het initiatief van psychiater Herman Groen, die zich actief blijft verzetten tegen de eigen bijdrage, steun. Hij roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en maakte een stappenplan waarin hij adviseert hoe patiŽnten het beste met de eigen bijdrage kunnen omgaan. In een uitzending van De Vijfde Dag ging hij in debat met Hanke Bruins Slot (CDA). Het was een sterk optreden waarin hij onze sector waardig vertegenwoordigde.

Voortschrijdend inzicht
Denk je dat de actie van Groen zinloos is? Toen wij destijds pleitten voor afschaffing van de DBC's werden we ook voor gek verklaard. Het kan verkeren, want onlangs bleek dat nu zelfs de minister vindt dat de DBC's in de GGZ afgeschaft moeten worden. Goed nieuws dus. Helaas heeft de minister haar pijlen al weer gericht op het volgende project dat gedoemd is te mislukken: koppeling van de financiering aan de ROM.

Basis GGZ
Een andere ontwikkeling is de zogenoemde Basis GGZ, die dicht bij huis het hele scala van zorg voor lichte tot matige psychische klachten moet gaan bieden. Aanbieders als Indigo, Denk en Vicino werken al (groten)deels volgens deze filosofie. In feite gaat het om een uitbreiding van de huidige eerstelijn tot een anderhalve lijn, met als doel dat de toestroom naar de dure tweedelijns GGZ afneemt. Nieuw is dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nu voorstelt hiervoor een simpel financieringssysteem te ontwikkelen op basis van verrichtingen. Kortom men wil af van de DBC's en terug naar een verrichtingen systeem. Uiteraard in een nieuw jasje - al was het maar om gezichtsverlies te voorkomen.

Dank
Vorige keer vroegen we om een bijdrage. Met het geld dat is binnengekomen kunnen we weer een tijd vooruit. Mocht je een bedrag hebben overgemaakt: hartelijk dank!

-----------------------------------
De HTML versie van dit bericht kon niet worden geopend. Wil je het bericht lezen met werkende hyperlinks, open dan onderstaande link in je internetbrowser:
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/archief/mail/mail20120208.htm
-----------------------------------

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/
 
N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php