Mail verzonden op 29-2-2012
 
Eigen bijdrage opnieuw onder vuur 
  
Beste collega of anderszins geÔnteresseerde,

De eigen bijdrage voor de tweedelijns GGZ staat weer volop ter discussie. Gisteravond opende het NOS Journaal er zelfs mee. Terecht, want de eerste cijfers tonen aan dat veel mensen wegblijven.

Teeven wil van eigen bijdrage af
De zorg over de negatieve effecten van de eigen bijdrage heeft nu zelfs het kabinet bereikt. Staatssecretaris Teeven heeft, uit vrees voor meer kosten op zijn departement Veiligheid en Justitie, geopperd om de eigen bijdrage terug te draaien. Hoewel minister Schippers heeft aangegeven de eigen bijdrage voorlopig niet af te schaffen, neemt de druk op haar wel toe.

Meldpunten
Wat nu nodig is, is dat cliŽnten en hulpverleners hun ervaringen gaan mailen naar de Tweede Kamerleden Leijten (SP) en/of Bouwmeester (PvdA). Beiden hebben een meldpunt geopend. Lea Bouwmeester (mailadres l.bouwmeester@tweedekamer.nl) wil vooral informatie van/over cliŽnten die door de eigen bijdrage met de behandeling stoppen, Renske Leijten (mailadres ggz@sp.nl) wil in bredere zin van professionals en cliŽnten horen wat hun ervaringen zijn. Naar welk meldpunt te mailen als je ze niet allebei wilt mailen? Zonder een politieke voorkeur uit te spreken is onze ervaring dat Renske Leijten dit soort signalen actiever oppakt dan vertegenwoordigers van andere partijen. Zo heeft Lea Bouwmeester niet gereageerd op de mail die wij haar stuurden.

Laat van je horen
Aan ons allen de taak om de Tweede Kamerleden van concrete ervaringen te voorzien zodat ze munitie hebben om de eigen bijdrage van tafel te krijgen. Dus mail je ervaringen en vraag je cliŽnten hetzelfde te doen!

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/

N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php