Mail verzonden op 13-4-2012
 
Herhaald verzoek - grijp de kans om op te komen voor je vak

Beste collega of anderszins ge´nteresseerde,

Onze mail van 2 april jl. leverde tot nu toe driehonderd reacties op. Om effectief invloed te kunnen uitoefenen zijn er nog meer nodig! Vandaar dat we nogmaals willen benadrukken dat ook jouw medewerking erg belangrijk is. Met de heldere uitspraak van de rechter dat het huidige stelsel het beroepsgeheim schendt en dat er daarom een opt-out regeling moet komen (zie de vorige mail), dient zich nu een unieke kans aan om op te komen voor kernwaarden van ons vak. Verstuur daarom - als je dat niet al had gedaan - alsnog deze oproep naar de
beroepsorganisaties!

Dat velen van jullie nog niet gereageerd hebben, lijkt samen te hangen met het geringe vertrouwen in beroepsorganisaties. Ook al is dit gebrek aan vertrouwen deels terecht, feit is dat op dit moment in overleg met diezelfde beroepsorganisaties wordt gekeken hoe uitvoering te geven aan de uitspraak van de rechter. Verwacht mag worden dat het Ministerie en de Nederlandse Zorgautoriteit zullen proberen om de uitspraak van de rechter te omzeilen. Het is nu aan jou om de beroepsorganisaties onder druk te zetten zodat zij jou ook echt vertegenwoordigen. Als je niet wilt dat zij mede in jouw naam wegkijken of instemmend knikken terwijl de uitspraak van de rechter terzijde wordt geschoven, verzend dan alsnog deze oproep.

Met vriendelijke groet,
 
Fred Leffers, Thijs Emons, Co Klaver en Alan Ralston
http://www.deggzlaatzichhoren.nl/

N.B.
Hoe meer leden onze mailinglijst heeft, hoe meer gewicht we in de schaal leggen.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen via http://www.deggzlaatzichhoren.nl/contact.php